Eisenbundel logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 05/05/2015

Niettegenstaande de door de regering Michel - De Wever opgelegde beperkingen (indexsprong, loonnorm, tijdskrediet en brugpensioen) is de volgende eisenbundel ingediend

Naast de voor de hand liggende thema's als opleidingsrechten, tijdskrediet, brugpensioen is er ook een kleine marge om over loon te onderhandelen. De daarover in het parlement gestemde wet (meerderheid tegen minderheid) voorziet in een beperkte marge van 0,5% voor de verhoging van het brutoloon (na aftrek van de patronale RSZ-bijdrage) en 0,3% netto. Sowieso volstaat deze marge niet om het verlies van de indexsprong goed te maken. Het neemt niet weg dat we als BBTK binnen de sector logistiek onze verantwoordelijkheid zullen opnemen. Voor veel bedienden in kleine bedrijven is de sectorale omkadering de enige waarop ze kunnen rekenen. Sectorakkoorden zorgen zo voor solidariteit tussen de bedienden binnen eenzelfde sector.

Koopkracht


Enveloppe van 0,5% in te vullen via forfaitaire verhoging van de barema's en reële lonen.

Enveloppe van 0,3% in te vullen via onderhandelingen op bedrijfsvlak. Bij gebrek aan een bedrijfsakkoord verhoging van de maaltijdcheques met 1 euro per gewerkte dag of de invoering van maaltijdcheques ter waarde van 2,09 euro (waarvan 1,09 euro eigen bijdrage van de bediende) waar nog geen maaltijdcheques bestaan.

Invoering van een sociaal luik in het sectoraal pensioenplan en in de bedrijfsplannen.

Mobiliteit

Vervoerskosten voor woon-werkverkeer op basis van terugbetalingstarieven tabel CAO 19octies.

Tijdskrediet en landingsbanen

Toekenning alle mogelijke rechten inzake tijdskrediet.
Verlenging van de sectorale premie van 100 euro bij halftijds tijdskrediet vanaf 55 jaar.
Toekenning van sectorale premie van 80 euro in geval van 1/5 tijdskrediet en thematische verloven (ongeacht de leeftijd).
Berekening van de verbrekingsvergoeding op basis van de werkregeling voor de vermindering van de prestaties.
Vervangingsplicht bij tijdskrediet en recht op aanpassing van takenpakket bij 1/5 tijdskrediet of landingsbaan.

Eindeloopbaan

Afsluiten van alle mogelijke CAO's brugpensioen (SWT).

Opleiding

Individueel recht op opleiding.
Recht op aanvullende vormingsdagen vanaf 45 jaar.
Invoeren van sanctiemechanisme bij niet-naleving van opleidingsengagement door werkgever.

Welzijn werknemers

Uitbreiding anciënniteitsverlof tot volledige loopbaan van 45 jaar.
Gewaarborgd loon voor 1 dag verlof om dwingende reden.
Actualisatie klein verlet.
Sectorale aanbeveling over preventie van psychosociale risico's en kwaliteitsvol werk.

Sectorale functieclassificatie

Beroepsprocedure versoepelen.
Indienen van beroep door vakbondsafvaardiging.

Telewerk

Invoering van een sectoraal kader met minimumvergoeding.

Meervoudig ontslag

Verlaging van drempel naar 3 werknemers, ook in geval van sluiting van afdeling.

Nieuwe arbeidsregimes

Vast te leggen minima voor ploegenpremies en werken op zaterdag, zondag en feestdagen.

CAO 32bis

Regeling vast te leggen voor overgang van personeel in geval verlies van commercieel contract.

Verhoging dotatie syndicale vorming en syndicale premie

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek