Overgang van PC 218 naar PC 200

Door: Marc Verboom | Op: 02/04/2015

Wijziging geen invloed voor bedienden en kaderleden

Op 1 april 2015 kwam het nieuwe paritair comité 200 voor het eerst samen.

Op deze eerste vergadering van het PC 200 werden volgende CAO's afgesloten:
  • CAO met betrekking tot de continuïteit van de CAO's van het PC 218 in het PC 200;
  • CAO met betrekking tot de oprichting en de statuten van het Sociaal Fonds van het PC 200 waardoor de continuïteit wordt verzekerd van de activiteiten die in het verleden door het Sociaal Fonds van het PC 218 werden voorzien;
  • CAO met betrekking tot de overdracht van de middelen van het Sociaal Fonds van het PC 218 naar het Sociaal Fonds van het PC 200.

Hierdoor is continuïteit bij deze overgang verzekerd. Aangezien alle bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van het PC 218 zijn overgenomen door PC 200 wijzigt er dus niets aan de bestaande (sectorale) loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bedienden en kaderleden in het grootste paritair comité in de privésector.


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek