Beschikbaarheid SWT en oudere werklozen

Door: Marc Verboom | Op: 25/03/2015

Wat heeft de regering beslist rond de beschikbaarheid?

Oorspronkelijk opzet van de regering Michel

Iedere werkloze en bruggepensioneerde (SWT) zou tot 65 jaar moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en dit via een actieve én passieve beschikbaarheid.
Actieve beschikbaarheid wil zeggen dat men verplicht is om zelf nieuw werk te zoeken en dat men daarop gecontroleerd wordt.
Bij passieve beschikbaarheid moet men niet solliciteren maar wel ingaan op een aanbod door de VDAB of een interimkantoor.
Wanneer men een jobaanbieding weigert of bij een controle vindt dat men te weinig gesolliciteerd heeft kan men de werkloosheidsuitkering verliezen.

Reactie van de vakbonden ...

Totaal onzinnige pesterijen en compleet onaanvaardbaar zolang er geen sprake is:
  • van werk dat op latere leeftijd werkbaar is;
  • van voldoende werkaanbiedingen voor oudere werknemers;
  • het wegwerken van de hoge werkloosheidsgraad bij jongeren.

Uiteindelijk werd het dossier doorgeschoven naar de werkgevers en vakbonden voor sociaal overleg. Binnen dit overleg werd onder druk van de vakbonden alle gevallen van actieve beschikbaarheid uit de regeringstekst gehaald en werden verschillende vrijstellingen en overgangsmaatregelen ingevoerd. Dit compromis was niet perfect maar gezien de context en het uitgangspunt van de regering verdedigbaar ...

Regering negeert compromis van sociaal overleg

De ministerraad van 6 maart besliste om het sociaal overleg te negeren en keurde het compromis tussen vakbonden en werkgevers niet goed. In de plaats daarvan kwam de regering (vooral onder druk van N-VA) met een andere beslissing en vond ze ter plaatse een nieuw begrip uit: de aangepaste beschikbaarheid. Geen mens die weet wat dat betekent. Hetgeen wel duidelijk is, is dat dit de bedoeling heeft om mensen langer te laten werken.


SWT en oudere werklozen voor 2015  
in SWT op 1/1/2015 of ontslag voor 31/12/2014                                                            niet beschikbaar                                                                                                                                              
SWT ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering en collectief ontslag aangekondigd voor 9/10/2014 passief beschikbaar tot 65 jaar

uitz.:
 indien minstens 58 jaar of een loopbaan van minimum 38 jaar
oudere werklozen aangepast beschikbaar tot 65 jaar

uitz.:
indien reeds volledige vrijstelling voor 1/1/2015


Voor nieuwe bruggepensioneerden (SWT) en oudere werklozen vanaf 2015 wijzigde de regering de regels om in de meeste gevallen de beschikbaarheid te verlengen tot 65 jaar en voerde hiervoor het nieuwe begrip van "aangepast" beschikbaar zijn in. 

vanaf 2015  
SWT algemeen stelsel aangepast beschikbaar tot 65 jaar

uitz. : niet beschikbaar indien ten minste 60 jaar en 42 jaar loopbaan of 62 jaar en 43 jaar loopbaan

evaluatie volgt in 2017                                                                                
SWT zware beroepen aangepast beschikbaar tot 65 jaar

uitz. : niet beschikbaar vanaf 60 jaar of 40 jaar loopbaan in 2015 - 2016
niet beschikbaar vanaf 62 jaar of 42 of 40 jaar ? loopbaan in 2017 - 2018

evaluatie volgt in 2018
SWT lange loopbaan aangepast beschikbaar tot 65 jaar

uitz. : niet beschikbaar vanaf 60 jaar of 40 jaar loopbaan in 2015 - 2016
niet beschikbaar vanaf 62 jaar of 40 jaar loopbaan in 2017 - 2018

evaluatie volgt in 2018
SWT ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering en collectief ontslag aangekondigd na 9/10/2014                                                              aangepast beschikbaar tot 65 jaar (behalve indien loopbaan van ten minste 43 jaar)

leeftijd en loopbaanvereiste wordt stelselmatig opgetrokken

in 2015 - 2016: aangepast beschikbaar tot 60 jaar (behalve indien loopbaan van ten minste 38 jaar)
oudere werklozen aangepast beschikbaar
2015: tot 60 jaar                                                      
2016: tot 61 jaar
2017: tot 62 jaar
2018: tot 63 jaar
2019: tot 64 jaar

niet beschikbaar indien
60 jaar of 40 jaar loopbaan in 2015
61 jaar of 41 jaar loopbaan in 2016
62 jaar of 42 jaar loopbaan in 2017
63 jaar of 43 jaar loopbaan in 2018
64 jaar of 44 jaar loopbaan in 2019
                                                                               


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek