Tax shift?

Door: Marc Verboom | Op: 03/03/2015

Ja, maar in de juiste richting

Arbeid minder belasten is noodzakelijk

Iedereen is het er over eens dat arbeid in ons land zwaar belast wordt. Té zwaar in vergelijking met andere inkomens. Dit voelen werknemers in hun portemonnee en werkgevers aan hun concurrentiekracht. Dus wordt het hoog tijd dat arbeid minder belast wordt.

Om de belastingen op arbeid te kunnen terugdringen, zonder de inkomsten van de overheid te verminderen, moeten we dus elders inkomsten gaan zoeken. Dat noemt men een tax shift, een verschuiving van de ene naar de andere belastingbron.

Hoe word je nu belast?
Heel oneerlijk want op 40.000 euro inkomsten betaal je:
  • als werknemer +/- 14.000 euro of 35% belastingen
  • als rentenier 10.000 euro of 25% belastingen
  • als onderneming +/- 6.000 euro of 15% belastingen
  • als aandeelhouder 0 euro of 0% meerwaardebelasting.


Hoe? Via een sociale tax shift

Waar de nodige centen vinden? Willen we kwalitatieve openbare dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is en een goede sociale bescherming dan moet er elders geld gezocht én gevonden worden.


Consumptie zwaarder belasten?

Geen goed idee ... De BTW en de accijnzen worden betaald door de eindverbruiker, dus vooral door werknemers en uitkeringsgerechtigden. Bovendien zijn indirecte belastingen de meest onrechtvaardige omdat ze niet "progressief" zijn: mensen met minder financiële mogelijkheden betalen evenveel BTW als diegenen met veel geld.

Heb je een kleiner inkomen dan word je ook harder getroffen door een verhoogde BTW. In verhouding tot een hoger inkomen gaat er immers een groter deel van je inkomen naar consumptie.

Een verhoging van de indirecte belastingen is bovendien nefast voor de koopkracht van de lage en middeninkomens. Je zal immers minder kunnen consumeren omdat de producten en diensten duurder worden. En een dalende vraag is schadelijk voor de economie, de tewerkstelling en uiteindelijk ook voor de overheidsfinanciën.
 

Hogere milieubelastingen?

Dit klinkt in eerste instantie goed, maar opgelet ... Milieubelastingen kunnen aanzetten tot minder vervuiling of tot een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar ze dreigen bescheiden inkomens harder te treffen als er geen sociale compensatie voorzien wordt. Met milieuheffingen moet er naar gestreefd worden milieuschadelijk gedrag om te buigen door alternatieven aan te reiken. Denk maar aan voldoende, kwaliteitsvol en betaalbaar openbaar vervoer in de plaats van een vervuilend wagenpark. Als er geen echte keuze is komt dat neer op een extra belasting.
 

Kapitaal meer laten bijdragen

Absoluut. België is een belastingparadijs voor inkomens uit kapitaal. Er is geen belasting op beursmeerwaarden, geen vermogensbelasting en er is de notionele intrestaftrek waardoor multinationals hun winsten zodanig kunnen drukken dat ze hier weinig of geen belastingen betalen, niet in ons land en ook niet elders. Bovendien past ons land net als Luxemburg de "fiscale ruling" toe, een regeling tussen een onderneming en de fiscus om minder belastingen te betalen.

Volgens de Hoge Raad voor Financiën ligt de grootste speelruimte voor een tax shift bij de inkomens uit vermogen. Alleen de belasting op de meerwaarden zou 4 miljard euro opbrengen.

Het kapitaal en de kapitaalkrachtigen meer laten bijdragen aan de overheidsuitgaven is absoluut gerechtvaardigd en de richting die de tax shift moet inslaan.


En via een harde aanpak van belastingontwijking en belastingfraude

Naast het doorvoeren van een tax shift is een harde en doordachte aanpak van belastingfraudeurs en belastingontwijkers een absolute noodzaak.
  • Volgens een studie van de ULB verliest de staat elk jaar om en bij de 20 miljard euro door fraude.
  • Multinationals profiteren van alle mogelijk denkbare belastingvoordelen of halen hun winst door het oprichten van schermvennootschappen, offshore vennootschappen of schijnbedrijven naar beneden. Ze geven schijnleningen aan dochter- of moederbedrijven om hun belastingfactuur te verlagen. Zo slaagde AB-Inbev erin om geen belastingen te betalen op een winst van 1,7 miljard. En Telenet betaalde amper 0,4% belastingen op een winst van 4,3 miljard.
  • Meerwaarden worden niet belast. Marc Coucke, de CEO van Omega Pharma, betaalde geen cent belastingen op de meerwaarde die hij boekte bij de verkoop van zijn bedrijf, namelijk 1,45 miljard euro.
  • Luxleaks, Swissleaks, Belleaks ...tal van bedenkelijke belastingschandalen kwamen recent aan het licht. Bedrijven en rijke particulieren verbergen hun vermogen in offshore vennootschappen en op geheime rekeningen in belastingparadijzen. Uit het schandaal bij de HSBC bank blijkt dat op die manier 6 miljard inkomsten voor de Belgische fiscus verborgen werd gehouden.
  • Dank zij de opeenvolgende fiscale amnestie-operaties konden fraudeurs de schade beperken en boetes en vervolging ontlopen. 


8 voorstellen van het ABVV

1. voer de strijd tegen de belastingfraude op

2. zorg voor meer transparantie

3. behandel alle inkomens gelijk

4. laat iedereen bijdragen volgens draagkracht

5. belast alle inkomenssoorten samen

6. houd grote kuis in de belastingvoordelen

7. voer een vermogensbelasting in

8. voer een belasting in op financiële transacties om speculatie tegen te gaan


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek