Regering keurt indexsprong goed

Door: Marc Verboom | Op: 27/02/2015

Onrechtvaardig en bijzonder ondoelmatig

ABVV, ACV en ACLVB vernemen dat de regering vandaag het wetsontwerp over de indexsprong zal goedkeuren. Indexeringen zouden nog kunnen tot maart. Vanaf 1 april 2015 zou geen enkele indexering van lonen, uitkeringen en pensioenen meer kunnen. Tot dit 2% heeft opgebracht. Deze indexsprong zou enkel gelden voor de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen, niet voor de huurprijzen. ABVV, ACV en ACLVB dringen bij de regering aan op een zeer snel overleg over deze onrechtvaardige en ondoelmatige beleidskeuze.

De regering heeft er dus voor gekozen enkel een inspanning te vragen aan werknemers, ambtenaren en mensen met een sociale uitkering of pensioen. Huurprijzen, energieprijzen, verzekeringspolissen ... mogen wel nog geïndexeerd worden. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt evenmin een inspanning gevraagd. Nochtans voorziet de wet van 1996, ter vrijwaring van werkgelegenheid en concurrentievermogen dat de regering ook een gelijkwaardige matiging kan opleggen aan "de inkomens van de zelfstandigen, van de vrije beroepen, de dividenden, de tantièmes, de sociale uitkeringen, de huurprijzen en andere inkomens". Die "andere inkomens" slaan zeker op de inkomens uit vermogen.

Niets van dat dus. Met minder koopkracht moeten werknemers en mensen met een uitkering of pensioen dus duurdere huur en diensten betalen. De gevolgen voor de binnenlandse consumptie laten zich raden.

Maar niet alleen de grove onrechtvaardigheid van deze beslissing is stuitend. De indexsprong (2,6 miljard minder loonkost voor de werkgevers) zal volgens het Planbureau tegen 2020 amper 28.500 jobs opleveren. Dat is een investering van maar eventjes 91.228 euro per job. Die 28.000 jobs is te weinig om de stijgende beroepsbevolking op te vangen. De koopkracht van de mensen zal dalen én de werkloosheid zal dus blijven stijgen. Alleen de aandeelhouders zullen hier beter van worden. Terwijl er alternatieven zijn die veel rechtvaardiger en veel doelmatiger zijn. Op voorwaarde dat deze regering eindelijk het debat durft te voeren over een rechtvaardige fiscaliteit, een shift van de bijdragen uit arbeid naar de inkomens uit vermogen.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek