Eisenbundel erkende controleorganismen (PC 219)

Door: Marc Verboom | Op: 11/03/2003

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van bediendevakbonden diende het eisenbundel voor de CAO 2003-2004 in

De sectorale onderhandelingen in de sector van de erkende controleorganismen (PC 219) zijn begonnen nadat het gemeenschappelijk vakbondsfront van bediendevakbonden (BBTK - LBC - ACLVB - CNE) de volgende eisenbundel heeft ingediend.

Deze onderhandelingen moeten uitmonden in een sectoraal akkoord voor de volgende 2 jaar (2003 - 2004).

EISENBUNDEL 2003 - 2004

1. werkzekerheid
Verlenging van de bestaande akkoorden en effectieve sancties in geval een werkgever de procedures niet naleeft.

2. opleiding en vorming
Recht op opleiding voor iedereen en gelijke spreiding over alle functie- en leeftijdscategorieŽn. De nodige aandacht en inspanningen voor risicogroepen.

3. koopkracht
Verhoging van de sectorale en ondernemingsbarema's en van de effectieve lonen.
Verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques van Ä 4,46 naar Ä 4,91 per maaltijdcheque. Recht op maaltijdcheques of maaltijdvergoeding voor iedereen.

4. eindejaarspremie
Een eindejaarspremie gelijk aan een volledige 13de maand voor iedereen met ten minste 1 jaar anciŽnniteit in de onderneming (pro rata bij een tewerkstelling van minder dan 1 jaar).

5. woon-werkverkeer
Verhoging van de werkgeverstussenkomst tot 100% bij gebruik van het openbaar vervoer. Verbetering aan het systeem van de verplaatsingsvergoedingen (afschaffing plafond en verhoging werkgeverstussenkomst).

6. tijdskrediet
Verhoging van de 5%-drempel en uitbreiding van het recht tot 5 jaar. Invoeren van de vervangingsplicht. Toegang openen tot het stelsel van de Vlaamse aanmoedigingspremies.

7. arbeidsduur
Recht op de regionale feestdag (naargelang plaats van tewerkstelling). Toekennen van anciŽnniteitsverlof naar rato van 1 dag per 5 jaar dienst in de onderneming. Geen verdere uitbouw van de flexibiliteit.

8. brugpensioen
Verlenging van alle bestaande akkoorden.

9. aanvullend pensioenstelsel
Invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor iedereen via aansluiting bij het pensioenfonds van de sector metaal.

10. syndicale werking
Verbetering van het statuut van de syndicale afvaardiging door ondermeer verlaging van de drempel voor de oprichting van een syndicale afvaardiging. Uitbreiden van de bevoegdheid van de syndicale afvaardiging en het Comitť voor Preventie en Bescherming op het Werk tot de uitzendkrachten en werknemers die in onderaanneming bij de gebruiker worden tewerkgesteld.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek