PC 218 wordt op 1/4/2015 PC 200

Door: Marc Verboom | Op: 17/02/2015

Geen wijziging voor bedienden en kaderleden

PC 218 (het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden) en het grootste paritair comité in de privésector met meer dan 400.000 tewerkgestelde bedienden en kaderleden was van bij de oprichting in 1957 een residuair paritair comité en zou ophouden te bestaan indien PC 200 (aanvullend paritair comité voor bedienden), opgericht in 1974, zou samengesteld worden.

Na jaren onderhandelingen is hierover op 12 februari 2015 een akkoord bereikt. Concreet leidt dit akkoord tot een naamsverandering (van aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden tot aanvullend paritair comité voor bedienden) en een nummeringwijziging van PC 218 naar PC 200.

Om een juridisch vacuüm te vermijden en de continuïteit te verzekeren voorziet het akkoord dat alle bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van het PC 218 zullen overgenomen worden door het PC 200 en dit vanaf 1 april 2015, de eerste samenkomst van het PC 200. Voor de bedienden en kaderleden wijzigt er dus niets aan de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden.

Ook het sociaal fonds van het PC 218 wordt met het bestaande actief en passief en alle rechten en plichten overgedragen naar een nieuw sociaal fonds onder PC 200. Dit sociaal fonds zal binnen de sector onder meer verder instaan voor:
  • de financiering van het vormingscentrum CEVORA;
  • de opleidingen;
  • de financiering van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen;
  • de financiering en organisatie van de outplacementbegeleiding;
  • de betaling van de bijkomende vergoeding tijdskrediet.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek