Wetsvoorstel afschaffing maaltijdcheques

Door: Marc Verboom | Op: 27/01/2015

Regeringspartijen gaan opnieuw in tegen advies sociale partners

In oktober 2013 benadrukte de Nationale Arbeidsraad (NAR) met een gemeenschappelijke brief van alle sociale partners aan de toenmalige eerste minister dat dit dossier wezenlijk onderdeel uitmaakt van het sociaal overleg en dat maaltijdcheques geen loon zijn. In maart 2014 kwamen de sociale partners tot een gezamenlijk advies om de papieren maaltijdcheques om te zetten in elektronische maaltijdcheques. Dit om de administratieve rompslomp en kosten te beperken. Een wijziging/overgang die volop aan de gang is en moet voltooid zijn tegen uiterlijk eind 2015. En net nu iedereen het belang van het sociaal overleg roemt komen de regeringspartijen opnieuw met unilaterale voorstellen rond maaltijdcheques.

ABVV, ACV en ACLVB herhalen dat de vervanging van de maaltijdcheques en andere extralegale voordelen door een netto lijn op de loonbrief geen goed idee is omdat dit op verschillende vlakken een enorme impact dreigt te hebben:
  • de omzetting van het bedrag van de maaltijdcheques en andere extralegale voordelen in bijkomend nettoloon en dit ook zo opnemen op de loonbrief is een open uitnodiging om in de toekomst alleen nog maar dit netto deel te verhogen. Wat de financiering van de sociale zekerheid (pensioen, gezondheidzorg, werkloosheidsuitkeringen, ...) in gevaar brengt. En wat de hoogte van de uitkering in geval van ziekte, werkloosheid, pensioen negatief zal bepalen want die worden berekend op het brutoloon;
  • maaltijdcheques moeten vandaag besteed worden in arbeidsintensieve sectoren als de voedingshandel en de horeca. Als deze cheques verdwijnen komt de werkgelegenheid in deze sectoren dan ook in gevaar.

ABVV, ACV en ACLVB vragen eens te meer respect voor de rol van de sociale partners en willen een halt toeroepen aan de verdere uitholling van de financiering van de sociale zekerheid. Veel meer dan het opnieuw oprakelen van deze discussie zou het veel productiever zijn als deze regering snel werk maakt van een substantiële taks shift waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek