Sociaal overleg

Door: Marc Verboom | Op: 14/01/2015

De werknemers willen resultaten van werkgevers en regering

In overeenstemming met de beslissing van 16 december 2014 evalueerde het Federaal Comité van het ABVV in hoeverre de werkgeversvertegenwoordigers bereid zijn een daadwerkelijk sociaal overleg op te starten. Dankzij het succes van de nationale betoging van 6 november, de provinciale stakingen van 24 november, 1 en 8 december, en van de nationale staking van 15 december, hebben de vertegenwoordigers van de werkgevers over de volgende punten ingestemd met een onderhandelingskader die loopt tot eind januari:
  • de loonvorming in het licht van het technisch verslag van de Centrale Raad voor het bedrijfsleven (CRB), met inbegrip van de schrapping van de indexsprong en de bepaling van een indicatieve marge voor de sectoren (en bedrijven);
  • de welvaartskoppeling van de sociale uitkeringen;
  • de kaderovereenkomsten betreffende de toepassing van de compromissen over het brugpensioen en het tijdskrediet;
  • de afronding van de eerste fase van het dossier harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut.

Na afloop van deze kalender zal het ABVV nagaan:
  • of er tussen de sociale gesprekpartners sprake is van een hervatting van een daadwerkelijk sociaal overleg;
  • of de regering de eventuele akkoorden tussen de sociale gesprekpartners zal goedkeuren.

Het ABVV eist verder dat de regering, in hoedanigheid van werkgever, dezelfde prioriteiten hanteert wat betreft het sociaal overleg in de openbare sector en dat parallel aan het overleg in de privésector.

In de maand januari zullen we eveneens kunnen oordelen welke openingen de werkgevers en de regering creëren over de andere bakens die in het kader van het actieplan van het gemeenschappelijk vakbondsfront uitgezet werden:
  • de verankering van een sterke federale sociale zekerheid;
  • de uitvoering van een relance- en investeringsbeleid dat kwaliteitsvolle banen schept evenals de garantie van kwaliteitsvolle openbare diensten en de stopzetting van de aanvallen op de statuten in het openbaar ambt;
  • een rechtvaardige fiscaliteit door middel van een grotere inspanning van de inkomens uit kapitaal.

Indien we vaststellen dat het overleg met de regering en de werkgevers over die essentiële punten zonder resultaat blijft, zal in het kader van het gemeenschappelijk vakbondsfront een actieplan ten uitvoer gelegd worden. De modaliteiten van dat actieplan zullen eind januari vastgelegd worden.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek