Nieuwe loongrenzen 2015

Door: Marc Verboom | Op: 24/12/2014

De nieuwe loongrenzen voor 2015 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 9 december 2014 verschenen de geïndexeerde loongrenzen die vanaf 1 januari 2015 van toepassing zijn:
  • 33.203 i.p.v. 32.886 euro in 2014;
  • 66.406 i.p.v. 65.771 euro in 2014.

Als gevolg van de nieuwe wetgeving op de opzeggingstermijnen vanaf 1/1/2014 verliezen deze loongrenzen aan belang, aangezien de proefperiode werd afgeschaft en er voor het bepalen van de opzeggingstermijn, de tegenopzegging en het sollicitatieverlof geen loonplafond meer geldt.

De bedragen behouden wel hun belang voor het concurrentiebeding, het scholingsbeding en het arbitragebeding.

Indien het bruto jaarloon kleiner is dan 33.203 euro kan er in een arbeidsovereenkomst geen sprake zijn van een concurrentiebeding. Ligt het bruto jaarloon tussen 33.203 en 66.406 euro dan is de geldigheid van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beperkt tot de functies vastgelegd in een (sectorale) CAO.

Een scholingsbeding kan enkel in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen of nadien worden vastgelegd indien het bruto jaarloon hoger is dan 33.203 euro.

De wet op de arbeidsovereenkomsten verbiedt zich er vooraf toe te verbinden om geschillen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan voor te leggen aan scheidsrechters. Een scheidsrechterlijk beding is echter wel mogelijk indien het bruto jaarloon hoger ligt dan 66.406 euro indien het gaat om personen die met het dagelijks beheer van de onderneming zijn belast of in een afdeling of bedrijfseenheid beheersverantwoordelijkheid hebben die kan vergeleken worden met die voor de gehele onderneming.


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek