Actieplan was groot succes

Door: Marc Verboom | Op: 17/12/2014

Regering en werkgevers aan zet ...

Het 2 maanden geleden opgestelde actieplan (betoging op 6 november, 3 regionale stakingsdagen op 24 november, 1 december en 8 december en de nationale staking op 15 december) ligt achter ons. Dit was een voorbeeldig actieplan met massale deelname, ook van krachten buiten de vakbond en in gemeenschappelijk vakbondsfront. Een oprechte dank aan iedereen die aan het succes heeft bijgedragen.

Evaluatie en resultaten van het actieplan

Het moment van evaluatie is nu gekomen. Wij moeten nagaan of ons actieplan resultaten oplevert. Het spreekt voor zich dat regering én werkgevers nog niet getoond hebben dat ze bereid zijn om overleg met inhoud te plegen. De komende dagen zal duidelijk moeten worden of ze eindelijk het signaal van de werkende bevolking hebben begrepen.

Onze objectieven

Wij herhalen nogmaals onze doelstellingen.
Eerst en vooral kan de koopkracht van de werknemers niet aan banden worden gelegd. Er moet dus een alternatief komen voor de indexsprong die de sectoren de mogelijkheid biedt over de lonen te onderhandelen.
In het kader van het eindeloopbaandossier moet voor de lange loopbanen en zware beroepen verder de mogelijkheid bestaan om voor 60 jaar geheel of gedeeltelijk te stoppen (brugpensioen, vervroegd wettelijk pensioen, landingsbanen in het kader van tijdskrediet).
Tenslotte moet eindelijk gekozen worden voor rechtvaardige belastingen. De instellingen en academici die een vermogenswinstbelasting voorop stellen zijn niet meer te tellen. De nieuwe "affaires" Luxleaks, een op grote schaal georganiseerde belastingontwijking, zijn schijnbaar voor deze regering nog niet genoeg. Een struisvogel die het hoofd in het zand steekt is er niets bij.

Regering én werkgevers dragen grote verantwoordelijkheid

De regering én werkgevers staan nu elk voor hun verantwoordelijkheid. Als zij nu niet de mogelijkheid aangrijpen om ons tegemoet te komen, zullen we niet anders kunnen dan verder gaan met nieuwe weloverwogen acties. Wij zullen daarbij ook ijveren om dit verder te doen in gemeenschappelijk vakbondsfront en samen met andere organisaties uit het middenveld.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek