Verdere versoepeling van studentenarbeid ten koste van anderen

Door: Marc Verboom | Op: 10/12/2014

Jobstudenten inzetbaar tijdens 133 dagen per jaar

Het raakt wat ondergesneeuwd in de horrorcatalogus van de regering Michel I. De "normale" tewerkstelling dreigt verder in de verdrukking te komen door de versoepeling van de studentenarbeid.

Jobstudenten zijn vrijgesteld van RSZ bijdragen. Dat maakt van hen goedkope werknemers. Het beperken van de inzetbaarheid van studenten is in die zin logisch. Zo niet organiseer je concurrentie tussen de vaste werknemers en de fiscaal aantrekkelijke studentenarbeid in een zelfde werkomgeving.

Het is niet de eerste hervorming van de studentenarbeid. Al in 2012 werd de wetgeving een eerste maal versoepeld. BBTK voorspelde toen al dat het aantal jobstudenten zou toenemen ten koste (van de groei) van de reguliere tewerkstelling. Helaas blijkt deze voorspelling te kloppen. Uit de analyse van de RSZ gegevens tussen 2011 en 2013 blijkt voor de sector handel (Carrefour, Delhaize, Lidl, Aldi, Colruyt, ...) dat er een aangroei is van maar liefst 276.800 dagen studentenarbeid. Deze toename met 17,83% valt bijna uitsluitend buiten het derde kwartaal (zomervakantie). De evolutie van de gewone tewerkstelling steeg in dezelfde periode met amper 0,56%. Kortom, waar studenten vroeger bijsprongen tijdens de vakanties van de vaste werknemers nemen ze nu hun plaats buiten de vakanties in.

Voor alle duidelijkheid is BBTK niet tegen studentenarbeid op zich als het zich aandient in een context waarbij het de werknemers toelaat hun verdiende vakantie op te nemen. Maar nu komt dit neer op rechtstreekse concurrentie tussen goedkopere studenten en werknemers die afhankelijk zijn van hun job voor hun inkomen.

Met de nieuwe regering lijkt het hek helemaal van de dam te zijn. De beperking tot 50 dagen per jaar zal uitgebreid worden tot 133 dagen per jaar. Daartoe heeft de regering De Wever - Michel een wetsvoorstel ingediend.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek