Geen uitgestoken hand, maar een vuistslag in het gezicht

Door: Marc Verboom | Op: 20/11/2014

Regering komt met ontwerp van KB brugpensioen, werkloosheidsuitkeringen en tijdskrediet

SWT of brugpensioen

De ontwerpteksten m.b.t. SWT (brugpensioen) zijn geen uitgestoken hand tot sociaal overleg, maar een vuistslag in het gezicht van de oudere werknemers.

Deze teksten gaan nog verder dan het regeerakkoord liet uitschijnen:
 • ook de leeftijd van brugpensioenstelsel die niet in het regeerakkoord werden vermeld wordt, in tegenstelling tot de beloftes, met 4 jaar opgetrokken;
 • er zijn nauwelijks of geen overgangsmaatregelen;
 • ze bevatten een aantal pure pestmaatregelen ten aanzien van de bruggepensioneerden.

In het "gewone stelsel" brugpensioen wordt de leeftijd van het brugpensioen voor mensen van 57 jaar en jonger naar 62 jaar gebracht, tenzij zij nog voor het einde van 2014 ontslagen worden.

Werknemers in zware beroepen worden extra getroffen:
 • een werknemer in een 4-ploegenstelsel zal vanaf 2017 en na een zware loopbaan van ten minste 33 jaar niet meer op 58 jaar in brugpensioen kunnen vertrekken, maar pas vanaf 60 jaar;
 • een werknemer van 55 jaar in de bouw of in nachtploegen en na een loopbaan van 33 jaar ziet de leeftijd van het brugpensioen verhogen van 56 naar 60 jaar; werknemers in deze situatie kunnen alleen nog vertrekken voor 60 jaar indien ze nog dit jaar ontslagen worden;
 • een werknemer van 54 jaar of jonger met een zeer lange loopbaan van 40 jaar (dus begonnen op de leeftijd van 14 jaar), zal 46 jaar moeten werken vooraleer op de leeftijd van 60 jaar te kunnen vertrekken.

Bovendien bevatten de beslissingen van de regering een aantal pure pestmaatregelen:
 • alle bruggepensioneerden zullen zonder uitzondering beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt tot 65 jaar;
 • 60 plussers die toelating kregen om in het buitenland te verblijven zullen naar België moeten terugkeren vanaf 1/7/2015;
 • 60 plussers zullen bij ontslag na een lange en/of zware loopbaan eerst outplacement moeten volgen en daarna bewijzen dat ze actief zoeken naar een nieuwe job tot de leeftijd van 65 jaar (later 67 jaar).
 
Werkloosheidsuitkeringen

Geen inschakelingsuitkeringen meer voor schoolverlaters jonger dan 21 jaar en verstrenging door invoering van diplomavereiste.
Verlaging leeftijd inschakelingsuitkeringen van 30 tot 25 jaar.
Verlaging van de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van 70 naar 65%.
Afschaffing van anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen.
De inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers wordt teruggeschroefd en na 2 jaar gehalveerd.
Een reeks van pestmaatregelen treffen ook de (oudere) werklozen.


Tijdskrediet

Vanaf 1/1/2015 geen uitkeringen meer voor het niet-gemotiveerde tijdskrediet.
Als overgangsmaatregel geldt enkel dat de huidige uitkeringen onder de huidige voorwaarden blijven bestaan in zo verre:
 • de aanvraag voor het tijdskrediet bij de werkgever wordt ingediend voor 1/1/2015; 
 • de aanvraag bij de RVA binnen is voor 1/4/2015;
 • het tijdskrediet een aanvang neemt voor 1/5/2015.

Er is wel een verlenging van de periode van gemotiveerd tijdskrediet van 36 tot 48 maanden voor de volgende motieven:
 • zorg voor een kind tot leeftijd van 8 jaar;
 • verlenen van palliatieve zorgen;
 • verzorgen van een zwaar ziek gezins- of familielid.

De leeftijd voor de landingsbanen wordt verhoogd van 55 naar 60 jaar vanaf 1/1/2015.
De mogelijkheden tot landingsbaan tussen 50 en 54 jaar worden allemaal afgeschaft vanaf 1/1/2015.
Als overgangsmaatregel geldt enkel dat wie momenteel ouder is dan 50 jaar en reeds uitkeringen geniet in 2014 (voor bv. een periode van 5 jaar) bij de eerste verlenging na 1/1/2015 de landingsbaan kan behouden tot aan de pensioenleeftijd met uitkeringen onder de huidige voorwaarden.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek