Verlies aan koopkracht en jobs door Vlaamse besparingen

Door: Marc Verboom | Op: 20/11/2014

Besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering zorgen voor aanzienlijk koopkrachtverlies en leiden tot jobverlies

VOKA becijferde al dat de Vlaamse besparingsmaatregelen een effect van 0,8% zullen hebben op het indexcijfer van de consumptieprijzen. Hierdoor wordt de indexering van de lonen nog eens uitgesteld en is er minder koopkracht.

Op basis van de gekende begrotingscijfers komt het Vlaams ABVV tot een lijst van besparingen met een directie impact op de gezinnen:

De Lijn: 20.000.000 
hoger onderwijs: 34.470.000
DKO en volwassenonderwijs: 25.167.000
gezinszorg: 26.666.000
kinderbijslag: 112.577.000
opleidingscheques: 2.600.000
woonbonus: 63.551.000
brand en inbraak: 36.094.000
kinderopvang: 26.665.000
historische index zorgfonds: 46.627.000
index zorgfonds: 2.944.000
zorgpremie: 66.819.000
VREG (elektriciteit): 3.682.000
water: 60.540.000
groenestroombijdrage: 246.000.000
rationeel energieverbruik: 38.400.000

totaal: 812.801.000 euro

Gedeeld door het aantal huishoudens in Vlaanderen geeft dit een gemiddeld koopkrachtverlies per huishouden van 306,45 euro per jaar.

Deze besparingen zullen niet elk gezin in dezelfde mate treffen. Aan de hand van 4 voorbeeldsituaties gaan we na wat dit concreet betekent.

1. Hoogopgeleide tweeverdieners

netto-inkomen: 4.400 euro
kind 1: 22 jaar en student
kind 2: 18 jaar en student
meneer volgt Frans, mevrouw Italiaans
1.500 euro geïnvesteerd in inbraakbeveiliging
beide kinderen hebben een buzzypas

Het koopkrachtverlies bedraagt voor dit gezin 1.714,76 euro of 3,00% van het gezinsinkomen.

2. Interprofessioneel minimumloon

netto-inkomen 3.032 euro
kind 1: 8 jaar
kind 2: 3 jaar
kind 3: 1 jaar
ouders hebben een omnipas, oudste kind moet abonnement nemen van 50 euro

Het koopkrachtverlies bedraagt voor dit gezin 666,58 of 1,56% van het gezinsinkomen.

3. Alleenstaande ouder (laag loon)

netto-inkomen: 1.404 euro
1 kind

Het koopkrachtverlies bedraagt voor deze alleenstaande 418,05 euro of 2,26% van het inkomen.

4. gepensioneerd koppel

netto-inkomen: 1.530 euro
beiden doen een beroep op gezinszorg

Het koopkrachtverlies bedraagt voor dit gezin 502,35 euro of 2,74% van het gezinsinkomen.


Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat een gemiddeld inkomensverlies van 306,45 euro per huishouden gemakkelijk kan oplopen tot een veelvoud hiervan voor gezinnen met kinderen. Zij verliezen al gauw 2 à 3% van hun gezinsinkomen aan de Vlaamse besparingsmaatregelen. Deze voorbeelden lijken ons een realistisch beeld te schetsen van de kosten waar veel Vlaamse gezinnen vanaf volgend jaar mee geconfronteerd zullen worden. Ze werden zo gekozen dat het effect van de vele verschillende maatregelen kan worden geïllustreerd zonder dat er overdreven assumpties in werden verwerkt. Zo is bij geen enkel gezin rekening gehouden met de drastische vermindering van de woonbonus voor de aankoop van een enige en eigen woning waarvan de akte verleden wordt na 1 januari 2015 (en die een verlies van 1.216 euro per jaar bedraagt).


Jobverlies

Het geschat jobverlies t.g.v. de Vlaamse besparingsmaatregelen bedraagt minstens 12.500. Hierbij is rekening gehouden met de maatregelen in het onderwijs (2.250), de Vlaamse administratie (1.950), de gemeenten en provincies (5.000), de werkervaringsprojecten (3.600) en de VRT (128).

Hierin is nog geen rekening gehouden met de besparingen bij het openbaar vervoer (o.a. De Lijn), de socio-culturele sector (jongeren- en ouderenverenigingen, cultuur, sport, allerlei verenigingen, ...) en de efeecten van het koopkrachtverlies.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek