Besparingen in gezondheidszorgen

Door: Marc Verboom | Op: 20/11/2014

Patiënt is het slachtoffer

De regering Michel I snoeit 355 miljoen euro extra in de zorg

Voor volgend jaar ligt het budget van de gezondheidszorg vast op 23,357 miljard euro. Klinkt enorm maar toch werd in de gezondheidszorg de afgelopen jaren al heel wat bespaard. Daar doet deze regering nog eens 355 miljoen euro bovenop voor 2015.

Waar zal de patiënt dit voelen?

Overal, meer dan 200 miljoen euro aan besparingen komen in 2015 rechtstreeks ten laste van de patiënten. Ook de volgende jaren zal het budget niet voldoende stijgen (1,5% i.p.v. 3%) om de kwaliteit te garanderen.

Lage inkomens en chronisch zieken: geen derdebetalerssysteem

Voor huisartsen en tandartsen was de invoering van het derdebetalerssysteem voorzien vanaf 1 januari 2015. Het zou betekenen dat deze doelgroep enkel nog het remgeld zou moeten betalen. Nu stellen tal van mensen noodzakelijke medische zorgen uit omwille van geldproblemen.

Bezoek specialist: hoger remgeld

Gynaecoloog of cardioloog zal duurder worden.
Het gemiddelde remgeld bedraagt nu 8,23 euro. Dat gaat naar 12 euro. Bijna de helft duurder (het ereloon hier niet bij gerekend).

Bevalling

Nu kan een moeder rekenen op een verblijf in het ziekenhuis van 4,5 dagen na de bevalling. Daarmee zijn de Belgische mama's en baby's bij de gezondste van de wereld. In 2015 moet mama en kindje na 4 dagen naar huis, in 2016 een volledige dag vroeger.

Duurdere geneesmiddelen

De regering wil vanaf 2015 de terugbetaling terugschroeven. Talrijke dure geneesmiddelen worden duurder. De regering legt 100 miljoen euro extra op de schouders van de patiënten.

Investeringen in preventie

Er zal minder geld gaan naar het uitbouwen van het globaal medisch dossier. Dat zorgt precies voor het voorkomen van dure en dubbele behandelingen en onderzoeken. Op termijn is dat niet verstandig.

Minder pacemakers en implantaten

De regering wil naar het Europese gemiddelde wat pacemakers betreft. Over de zorg aan de hartpatiënt wordt met geen woord gerept.
Minder implantaten worden terugbetaald. Borstreconstructie na kanker, een noodzakelijke maagverkleining, ... is voor de regering blijkbaar luxe.


De regering Michel-De Wever is slecht voor uw portemonnee en uw gezondheid. Het is tragisch dat Maggie De Block, zelf arts, verantwoordelijk zal zijn voor dit beleid.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek