Werknemers pijn doen om vermogenden te pamperen

Door: Marc Verboom | Op: 17/11/2014

Wanneer een vermogenswinstbelasting?

We zijn 1 week na de manifestatie met meer dan 120.000 mensen in de straten van Brussel. Na de eerste gesprekken met de regering en vice-premier Kris Peeters, moeten de vakbonden nog steeds vaststellen dat deze regering nog geen enkele opening heeft gemaakt voor een evenwichtiger en rechtvaardiger regeringsbeleid dat bovendien beter is voor de groei en de werkgelegenheid. Niet door de regering en niet door de werkgeversorganisaties. Ons actieplan moet derhalve doorgezet worden.

Wat op tafel ligt blijft fundamenteel onevenwichtig en onrechtvaardig. Omdat het de inspanningen éénzijdig legt bij wie werkt, werk zoekt, ziek is of op pensioen. Terwijl bedrijven en beleggers worden ontzien. Erger, terwijl ondoelmatig en onrechtvaardig middelen worden overgepompt naar bedrijven en beleggers. In 2013 werd voor 55 miljard euro aan dividenden uitgekeerd. In plaats van te investeren in de bedrijven, verdween 55 miljard in de zakken van de aandeelhouders.

De meest stuitende onrechtvaardigheid is de transfert van inkomens uit arbeid en sociale zekerheid naar de inkomens uit vermogen. Want de enige nieuwe initiatieven "van betekenis" (80 miljoen beurstaks, 150 miljoen bankentaks en 120 miljoen kaaimantaks) brengen samen minder op dan wat men teruggeeft aan de vermogenden via de verminderde taks op de liquidatieboni (die de schatkist ongeveer 750 miljoen kost). Terwijl het bedrijfsleiders opnieuw gemakkelijker wordt gemaakt om zonder veel risico privé-uitgaven op de rekening van de zaak te zetten. Zonder veel pakkans en zonder hoge boetes. Ondertussen mag staatssecretaris Bart Tommelein zich uitleven in zijn strijd tegen de sociale fraude.

Probleem is zelfs niet dat de inkomens uit vermogen onvoldoende inspanningen doen. Het probleem is veel erger. Zij krijgen nog geld toegeschoven. Wat betekent dat die werkt, werk zoekt, ziek is of op pensioen, en zij alleen, drie rekeningen krijgen opgesolferd:
  • de rekening voor 8 miljard sanering in de openbare financiën en publieke dienstverlening;
  • de rekening voor 4 miljard loonkostvermindering aan bedrijven en hun aandeelhouders;
  • de rekening voor 400 miljoen belastingverschuiving ten bate van inkomens uit vermogen.

En zonder enige garantie dat dit zal resulteren in meer groei en meer jobs.

Dat zijn de naakte feiten. We zien nu hoe men mist tracht te spuien over die manifeste onrechtvaardigheid, over die onwil van vermogenden om hun deel te doen. Met een doorzichtig tegenoffensief via de media. Niet enkel met misleidende statistieken. Maar zelfs door de academische geloofwaardigheid van experts in twijfel te trekken. Terwijl het volstaat even te grasduinen in de recente Taxation Working Paper nr 19 van de OESO waarin je kan vaststellen:
  • dat België qua belasting op ondernemingswinsten (vennootschapsbelasting en roerende voorheffing op dividend samen genomen) met een gemiddelde belasting van 31% bij de laagste zit van de OESO (31ste plaats op 36). Want het OESO-gemiddelde is 41,8% en in Frankrijk 61%, Nederland 55%, Duitsland 49% en in de VS 52% (maar blijkbaar moet enkel de loonkost vergeleken worden met de buurlanden);
  • dat België qua vennootschapsbelasting het allerlaagste reële tarief heeft: 8,5%. Dat is amper een kwart van ons officieel tarief van 33,99%;
  • dat België zelfs aan de lage kant zit met 25% bevrijdende roerende voorheffing op interesten. Ook hier zitten we onder het OESO-gemiddelde en in elk geval ook lager dan Frankrijk (44%), Nederland (30%) en Duitsland (26%). Zelfs in de VS bedraagt dit 42%;
  • dat België helemaal achteraan bengelt voor het wettelijke belastingtarief op aandelenwinsten, met amper 8% tegenover een OESO-gemiddelde van 36,8% en tegen 60% in Frankrijk, 55% in Nederland, 49% in Duitsland en 52% in de VS.

Dat er een voldragen belasting op meerwaarden moet komen zeggen niet alleen de vakbonden. Dat zegt de OESO in zijn vandaag uitgelekte aanbevelingen. Dat zeggen een lange rij van fiscalisten en economen. Dat suggereerde enkele jaren geleden ook de Nationale Bank van België en het Planbureau. Dat werd begin dit jaar ook vanuit de Europese Commissie voorgesteld. Dat poneerde vorig jaar ook Marc Coucke.

De Hoge Raad voor Financiën kwam recent tot de bevindingen dat een belasting op meerwaarden uit aandelen of onroerend goed (exclusief de eigen woning) gemiddeld 3,8 miljard euro kan opleveren. Maar neen, liever verarmt men de werknemers door 2,6 miljard euro (alleen in de privé-sector) via de indexsprong weg te schenken aan de werkgevers en door 5 miljard euro weg te snijden in de sociale zekerheid.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek