Laat je niet pluimen door een antisociaal, onevenwichtig en onrechtvaardig regeerakkoord

Door: Marc Verboom | Op: 15/10/2014

Jij wordt gepluimd terwijl de grote vermogens en bedrijven geen inspanning moeten leveren. Dit pikt de vakbond niet. We verwijzen dit regeerakkoord naar de vuilbak.

De 3 vakbonden hebben het federaal regeerakkoord grondig bestudeerd.

Dit regeerakkoord is bijzonder antisociaal, onevenwichtig en vooral erg onrechtvaardig. Er worden volop besparingen doorgevoerd op de kap van de werknemers, terwijl van de grootste vermogens en de grote bedrijven geen noemenswaardige inspanningen worden gevraagd.

De kostenbesparende maatregelen zoals de indexsprong, een hervorming van de wet van 1996, de besparingen op het vlak van de pensioenen en werkloosheidsuitkeringen, maar ook nieuwe inkomsten (zoals een verhoging van de BTW en accijnzen) raken rechtstreeks de koopkracht, de portemonee van de werknemers en de gezinnen.

We verzetten ons scherp tegen de aantasting van de koopkracht die elk van deze maatregelen in zich draagt. De horroocatalogus zal een vernietigend effect hebben op onze samenleving en maatschappij.

De financiering van de federale sociale zekerheid komt ernstig in gedrang. Onze gezondheidszorg komt onder druk te staan en patiënten zullen meer moeten betalen om kwalitatieve zorg te kunnen krijgen. Een basisrecht overigens voor iedereen. Wij vrezen voor meer armoede, zelfs onder de werkenden ...

Als verdedigers van de werknemers en de mensen aangewezen op een uitkering én als middenveldorganisaties hebben de vakbonden de morele plicht dit akkoord naar de vuilbak te verwijzen.

Koopkracht, eindeloopbaan en sociale zekerheid zijn onze 3 speerpunten. En laat dit nu net de terreinen zijn die het zwaarst worden getroffen in dit antisociaal en onrechtvaardig regeerakkoord. Op vlak van een eerlijke fiscaliteit is in dit akkoord niets terug te vinden.

Het ABVV, ACV en ACLVB hebben gemeenschappelijk een actieplan uitgewerkt. Allereerst zetten we alles in op informeren en sensibiliseren zodat iedereen goed weet wat er op ons afkomt. Zo zullen in de bedrijven personeelsvergaderingen worden gehouden die logischerwijze gepaard gaan met werkonderbrekingen.

Het actieplan zal in werking treden op 6 november met een grote nationale betoging in Brussel.

Daarna volgen (telkens op maandag) acties in de verschillende provincies:
  • 24 november in de provincies Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen
  • 1 december in de provincies Namen, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
  • 8 december in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel.

Op 15 december gevolgd door een algemene staking.

Laat je niet pluimen - doe mee ...
 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek