Onrechtvaardige, anti-sociale regering Michel I

Door: Marc Verboom | Op: 09/10/2014

Michel I viseert de werknemers

Het is zo ver. De nieuwe rechtse regering voor werkgevers en rijken is er. Alles wat we de laatste dagen hierover hebben gezegd wordt bevestigd. Op sommige punten is het zelfs slechter dan wie dan ook gedacht had. Deze regering gaat in tegen de belangen van de werknemers en de sociale uitkeringsgerechtigden. De reactie zal navenant zijn.

Langer en flexibeler werken

Het akkoord voorziet in het optrekken van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar en een verstrenging van de voorwaarden om op vervroegd pensioen te kunnen gaan (ten vroegste vanaf 63 jaar). Het brugpensioen kan vanaf 2015 pas vanaf 62 jaar i.p.v. vanaf 60 jaar. Voor speciale regimes (bouw, nachtarbeid) en in bedrijven in herstructurering wordt de leeftijd verhoogd van 56 naar 60 jaar. Ondertussen zal de arbeidsduur niet meer op weekbasis maar op jaarbasis worden bekeken, wordt het gewoon tijdskrediet ingeperkt, ... Werkbaar werk is zo ver weg.

Geen indexering van de lonen en uitkeringen

De zogenaamde indexsprong moet 2,5 miljard euro opleveren voor de bedrijven. Dit is een domme maatregel. Onze economie heeft nood aan zuurstof, dus aan koopkracht en jobs. Deze maatregel geldt voor alle sectoren. In de sectoren die werken met een spilindex van 2% zal de eerstvolgende indexering (voorjaar 2015 ?) niet worden toegepast. In de andere sectoren, die werken met een indexering op een vast tijdstip (en dus variabel %), zullen de eerstvolgende indexeringen niet toegepast worden (over een langere periode) tot ook hier 2% is ingeleverd.
Naast deze 2,5 miljard euro uit de niet-indexering van de lonen krijgen de werkgevers nog eens extra RSZ bijdrageverminderingen voor een waarde van bijna 1 miljard euro. En dit zonder enige garantie op het creëren van jobs.

Onrechtvaardige belastingmaatregelen

De modale burger krijgt peanuts toegeworpen via de verhoging van de forfaitaire beroepskosten met 250 euro per jaar. Daar staan verhogingen van allerlei belastingen op de consumptie tegenover (BTW, accijnzen, ...). Onrechtvaardig, want niet progressief. Wie het nu al moeilijk heeft betaalt hier in verhouding veel meer voor.

Wat de zogenaamde doorkijkbelasting (belasting op geparkeerde gelden in belastingparadijzen) werkelijk betekent is vervat in de naam. Je kan er doorheen kijken. Lucht volgens vele belastingexperten. Opbrengst nul komma nul of zeer weinig. Van een echte vermogenswinstbelasting is geen sprake. De sterkste schouders blijven dus gevrijwaard.

Baremaverloning af te schaffen

De regering gaat in op de "natte droom" van de werkgevers door het verloningssysteem op basis van anciënniteit te vervangen door een verloning op basis van prestaties, competenties en/of productiviteit. Zo kunnen ze komaf maken met collectieve verloningssystemen en de marge die vrijkomt gebruiken voor individuele vormen van verloning op basis van prestaties. Alleen enkelingen zullen nog verhogingen krijgen op basis van éénzijdig door de werkgever bepaalde criteria. Op die manier kan niet langer iedere werknemer genieten van de groei van het bedrijf.

Besparingen in werkloosheid en gezondheidszorgen

Een vermindering van de groeinorm in de gezondheidszorgen (2 miljard minder) zal rechtstreeks iedereen van ons raken (wie is niet een keer ziek). Minder goede en/of duurdere zorgverlening zal het gevolg zijn. De werkloosheidsuitkeringen worden niet beperkt in de tijd, maar langdurige werklozen zullen zogenaamde gemeenschapsdiensten moeten vervullen. Dat is een manier om verplicht werken in te voeren en opnieuw te doen geloven dat werkzoekenden profiteurs zijn, terwijl ze het slachtoffer zijn van het verlies van hun job. Daar komt nog bij dat het recht op wachtuitkeringen nog verder wordt verstrengd.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek