Feestdagen en verlofdagen 2015 in sector logistiek

Door: Marc Verboom | Op: 03/09/2014

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen

1. wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2015 op volgende data:
  • donderdag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 6 april: Paasmaandag
  • vrijdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 14 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 25 mei: Pinkstermaandag
  • dinsdag 21 juli: nationale feestdag
  • zaterdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • zondag 1 november: Allerheiligen
  • woensdag 11 november: Wapenstilstand
  • vrijdag 25 december: Kerstmis.

De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen op de eerstvolgende maandag. Voor 2015 is dit van toepassing voor zaterdag 15 augustus (te vervangen door maandag 17 augustus) en zondag 1 november (te vervangen door maandag 2 november).

De vervangingsdag kan echter op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere werknemer afzonderlijk.

In elk geval moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2014.

2. regionale verlofdag

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag: in Vlaanderen (zaterdag 11 juli), in Brussel (zaterdag 11 juli of zondag 27 september), in Wallonië (zondag 27 september) en in het Duitstalig landsgedeelte (zondag 15 november).

De modaliteiten van toekenning en vervanging moeten bepaald worden op het vlak van de onderneming. Zo kan de regionale verlofdag op een andere dag collectief of individueel worden toegekend.

3. conventionele halve verlofdagen
 
In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf 's middags op tweede Nieuwjaarsdag (vrijdag 2 januari), Goede Vrijdag (vrijdag 3 april), Allerzielen (maandag 2 november) en tweede Kerstdag (zaterdag 26 december).

Indien de wettelijke feestdag van 1 november, die op een zondag valt, op maandag 2 november wordt toegekend, wordt de conventionele halve verlofdag van maandag 2 november aan iedere bediende individueel toegekend.

De conventionele halve verlofdag van 26 december, die op een zaterdag valt, wordt voor iedere bediende individueel toegekend.

Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bijvoorbeeld door iedere bediende vrij te kiezen).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek