Betaalde feestdagen in 2015

Door: Marc Verboom | Op: 03/09/2014

Voor 15 december 2014 moeten de vervangingsdagen voor feestdagen die in 2015 samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2015 op volgende data:
  • donderdag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 6 april: Paasmaandag
  • vrijdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 14 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 25 mei: Pinkstermaandag
  • dinsdag 21 juli: nationale feestdag
  • zaterdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • zondag 1 november: Allerheiligen
  • woensdag 11 november: Wapenstilstand
  • vrijdag 25 december: Kerstmis

Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2015 is dit het geval voor zaterdag 15 augustus (te vervangen door maandag 17 augustus) en zondag 1 november (te vervangen door maandag 2 november).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Dit gebeurt met unanimiteit in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2014 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement worden toegevoegd waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdag of de toekenning van de individuele compensatiedag vermeld staat.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek