Eindeloopbaan: lagere pensioenen en langer werken

Door: Marc Verboom | Op: 29/08/2014

Wat ligt er op de onderhandelingstafel?

We beschikken niet over de documenten die momenteel op de onderhandelingstafel liggen bij de vorming van de rechtse regering met N-VA, CD&V, Open VLD en MR. De (al dan niet georganiseerde) perslekken geven wel een richting aan. Wat betreft de eindeloopbaan - om er één thema uit te nemen - gaat het duidelijk in de richting van lagere pensioenen en langer werken.

We vernemen dat de discussies onder de onderhandelaars gevoerd worden op basis van het rapport van de deskundigencommissie m.b.t. de pensioenen. Dit zal leiden tot een verlaging van de pensioenen. Globaal gezien worden er voor 2 miljard besparingen in de pensioensector aangekondigd. Dit is onaanvaardbaar, te meer de wettelijke pensioenen voor de werknemers uit de privé-sector tot de laagste van Europa behoren en de armoedegraad bij de gepensioneerden bij de hoogste in Europa is. De wettelijke pensioenen moet dus integendeel opgetrokken worden tot het Europese gemiddelde.

Ook zal in de toekomst een loopbaan van 45 jaar vereist zijn om nog vervroegd op pensioen (voor de leeftijd van 65 jaar) te kunnen. Dit is een ramp voor de vrouwen (met een gemiddelde loopbaan van 35 jaar) en voor vele jongeren.

De brugpensioenleeftijd bij herstructureringen zou verhoogd worden van 55 tot 60 jaar. Hoe zullen in de toekomst nog sociale drama's à la Ford Genk of Arcelor Mittal worden opgevangen? Hierdoor zullen de werkgevers geen enkele verantwoordelijkheid meer dragen voor het ontslag van hun oudere werknemers en hen, na jaren trouwe dienst, met een simpele werkloosheidsuitkering wegsturen. Hierdoor verhoogt ook het kostenplaatje voor de gemeenschap want een (oudere) werkloze kost meer dan een bruggepensioneerde.

Werknemers verplichten langer te werken is waanzin. We zitten momenteel met een heel hoog werkloosheidscijfer waarin jongeren én oudere werknemers oververtegenwoordigd zijn. Volgens de recentste cijfers van het Planbureau blijft de beroepsbevolking in de volgende 10 jaar stijgen tot een historisch record van 5,4 miljoen, met (helaas) meer dan 500.000 werklozen.

Er moeten daarentegen meer en kwaliteitsvolle banen gecreëerd worden door een slimme relance en het voeren van een proactief beleid (innovatie, opleidingen, onderwijs, ...).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek