Veralgemening elektronische maaltijdcheques

Door: Marc Verboom | Op: 25/08/2014

Papieren maaltijdcheques verdwijnen vanaf 1 januari 2016

Na het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) nam de regering het besluit om de elektronische maaltijdcheques te veralgemenen vanaf 1/1/2016 (KB van 29/6/2014 - BS 24/7/2014).

De papieren maaltijdcheques verdwijnen volledig als betaalmiddel en worden vervangen door een elektronische betaalkaart (een maaltijdchequerekening van de werknemer waarop het maandelijkse bedrag gecrediteerd wordt).

Om een geleidelijke overgang mogelijk te maken heeft de regelgeving een overgangsfase voorzien voor 2015:
  • papieren maaltijdcheques kunnen nog overhandigd worden tot uiterlijk 30 september 2015;
    • dit betekent dat de elektronische maaltijdcheques van toepassing zullen zijn op basis van de prestaties van de maand oktober 2015;
    • bijgevolg moet iedere werknemer ten laatste vanaf oktober 2015 kunnen beschikken over een elektronische maaltijdchequekaart;
  • papieren maaltijdcheques uitgegeven in 2015 zullen slechts geldig zijn tot 31 december 2015 en hebben een variabele geldigheidsduur (de laatste papieren maaltijdcheques voor de prestaties van september 2015 zullen slechts een geldigheidsduur van 3 maanden hebben).

Maaltijdcheques zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Deze voorwaarden blijven onveranderd. Maar om deze vrijstelling te kunnen behouden moet de omschakeling naar elektronische maaltijdcheques in oktober 2015 gerealiseerd zijn.

De toekenning van maaltijdcheques moet geregeld worden in een CAO op sector- of bedrijfsvlak, dus ook de overgang naar elektronische maaltijdcheques.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek