Actualisatie functieclassificatie in PC 226

Door: Marc Verboom | Op: 25/02/2003

Na 4 jaar wordt de sectorale functieclassificatie aangepast met nieuwe en gewijzigde functies.

Waarom een actualisatie?

In 1998 werd in de sector logistiek een nieuwe functieclassificatie en een nieuw loonbarema ingevoerd. Dat was toen hoognodig, aangezien de classificatie verouderd was en niet meer overeenkwam met de realiteit.

Een analytische functieclassificatie analyseert de beschreven functies aan de hand van een aantal objectieve criteria. Voor elk criterium krijgt de functie een aantal punten. De som van deze punten bepaalt het gewicht dat aan de functie wordt toegekend en de baremieke klasse waarin de functie thuishoort. De in 1998 vastgelegde functieclassificatie bestond uit 124 voorbeeldfuncties, onder verdeeld in 8 baremieke klassen.

Een functieclassificatie moet niet alleen objectief, maar ook actueel zijn. Functies veranderen immers voortdurend: sommige verdwijnen, andere zijn nieuw en nog andere evolueren. Een functieclassificatie moet bijgevolg regelmatig geactualiseerd worden.

Nieuwe en gewijzigde functies ...

Op basis van een eerste grondige actualisatie wordt vanaf 1 maart 2003 de bestaande functieclassificatie aangepast. Er komen 17 nieuwe voorbeeldfuncties bij, wat het totaal op 141 brengt. De nieuwe en gewijzigde functies, met overeenstemmende klasse, zijn de volgende:
 • bediende lading en pleinplanning ferryschepen (klasse 3)
 • bediende expeditie (klasse 3)
 • bediende ticketing (klasse 3)
 • bediende orderbeheer (klasse 4)
 • operator scheepvaartinformatie (klasse 4)
 • diamantlaborant (klasse 5)
 • gezworen weger en meter (klasse 5)
 • all-round bediende luchthaven (klasse 5)
 • onderhoudstechnicus (klasse 5)
 • bediende operationele klantenservice (klasse 6)
 • chef rollend materieel (klasse 6)
 • loadcontroller (klasse 6)
 • veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen (klasse 7)
 • preventieadviseur (klasse 7)
 • systeembeheerder (klasse 7)
 • kaaicoördinator (klasse 7)
 • transportverantwoordelijke (klasse 8 )

... en je loon ?

De nieuwe en gewijzigde functies moeten vanaf 1 maart 2003 ingeschaald worden met toepassing van het overeenstemmend loonbarema. Elke bediende behoudt daarbij zijn (eventueel fictieve) barema-anciënniteit. Word je ingeschaald in een hogere klasse, dan ontvang je onmiddellijk een hoger loon. Blijft de klasse gelijk, dan blijft ook je loon gelijk. Is je nieuwe functie ingeschaald in een lagere klasse, dan behoud je je loon. Je zal dus nooit minder gaan verdienen, maar je loon kan wel een aantal jaren geblokkeerd blijven.

Procedures

Het is in eerste instantie aan je werkgever om je de nodige informatie te geven indien je één van de nieuwe of gewijzigde functies uitoefent. Hij moet je schriftelijk meedelen in welke van de 8 klassen je functie wordt ondergebracht en je een exemplaar van de voorbeeldfunctie overhandigen.

Je functie wordt in een klasse ondergebracht volgens de bestaande inschalingsprocedure. Desgevallend kan je (volgens een vastgelegde procedure) beroep aantekenen tegen de toegewezen baremieke klasse.

Mocht dit het geval zijn of voor meer informatie betreffende deze wijzigingen, neem dan contact op met de BBTK-afgevaardigde in je bedrijf of met het BBTK-secretariaat (zie Contact).

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek