Syndicale Premie 2013 Woonzorgcentra

Door: Luk Stuer | Op: 09/07/2014

Tussen 1 september en 30 november 2014 wordt de syndicale premie 2013 uitbetaald aan de werknemers van de Woonzorgcentra (vroegere ROB-RVT).

De attesten tot het bekomen van de syndicale premie worden eerstdaags door BBTK Mechelen verstuurd naar alle bij BBTK Mechelen aangesloten leden die in de Woonzorgcentra tewerkgesteld zijn.

De syndicale premie 2013 bedraagt : 
  • 90,- EUR voor de voltijdse bijdrage
  • 45,- EUR voor de verminderde (deeltijdse) bijdrage
Om recht te hebben op deze premie moet je in regel zijn met je lidmaatschapsbijdragen sinds 1 oktober 2013 en moet je minstens 1 dag effectieve tewerkstelling in 2013 in de sector hebben.

Voor de syndicale premie Woonzorgcentra worden licht blauwe formulieren gebruikt.

Bezorg zo snel mogelijk het volledig ingevulde en ondertekende attest aan je BBTK-afgevaardigde, of breng het rechtstreeks binnen bij BBTK Mechelen - H. Consciencestraat 33 - 2800 Mechelen.

Kreeg je geen attest tegen uiterlijk 15 augustus 2014 en ben je toch in één van de hierboven vermelde instellingen tewerkgesteld, aarzel dan niet en neem onmiddellijk contact op met ons secretariaat via het hierboven vermelde adres, via het telefoonnummer 015 / 42.11.60 of via het e-mailadres : BBTKMechelen@bbtk-abvv.be.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek