Verplaatsingen met eigen wagen

Door: Marc Verboom | Op: 30/06/2014

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 juli 2014

Werknemers die zich voor beroepsdoeleinden in opdracht van de werkgever met de eigen wagen verplaatsen hebben recht op een vergoeding van de werkgever voor de gemaakte kosten.

De vergoeding is een forfaitair bedrag per werkelijk afgelegde kilometer en is fiscaal vrijgesteld. Ze is evenmin onderworpen aan sociale bijdragen. Voorwaarde voor deze vrijstellingen is dat de vergoeding niet meer bedraagt dan de gelijkaardige vergoeding die de Staat aan zijn personeel toekent op basis van het KB van 18 januari 1965 "houdende de algemene regeling inzake reiskosten". Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 juli.

Vanaf 1 juli 2014 bedraagt de vergoeding 0,3468 euro per kilometer (bedrag 2013 - 2014 was 0,3461 euro).

Het bedrag is geldig voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek