Pensioenpremie voor interims in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 19/06/2014

Uitzendkrachten tewerkgesteld in een onderneming van de sector logistiek (PC 226) hebben recht op een pensioenpremie

Het akkoord tussen vakbonden en werkgevers uit de interimsector (PC 322) over de "pensioenpremie" is verlengd.

in de sector logistiek (PC 226) bestaat er een sectorale tweede pensioenpijler of aanvullend pensioen voor de "vaste werknemers". De werkgevers moeten in de periode 2014 - 2015 0,69% bijdragen voor dit aanvullend pensioen.

Gezien hoger vermeld akkoord krijgen de interimkrachten een gelijkaardig voordeel onder de vorm van de zogenaamde "pensioenpremie". Deze is voor de interimkrachten vastgelegd op het percentage van toepassing in de sector (voor de bedienden 0,69%), vermenigvuldigd met een reconversiecoëfficiënt van 0,6841. Voor de bedienden met een interimcontract tewerkgesteld in een onderneming van de logistiek (PC 226) bedraagt de pensioenpremie bijgevolg 0,47% (= 0,69% x 0,6841) van het bruto loon.

Deze pensioenpremie wordt toegekend per loonafrekening en wordt afzonderlijk vermeld op de loonfiche van de uitzendkracht onder de benaming "pensioenpremie". Evenwaardig is de vermelding dat de pensioenpremie inbegrepen is in het bruto loon.

De regeling is van toepassing van 1 januari 2014 tot 31 december 2015.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek