Recht op kinderopvangtoeslag

Door: Marc Verboom | Op: 19/06/2014

Alleenstaande werkloze ouders die beginnen werken hebben recht op kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?

Een volledig vergoede werkloze alleenstaande ouder met kinderen die aan het werk gaat als werknemer of als zelfstandige in hoofdberoep kan gedurende 12 maanden een kinderopvangtoeslag ontvangen. Deze premie wordt door de RVA toegekend en door de uitbetalingsinstelling (ABVV) uitbetaald. De premie bedraagt 81,19 euro per maand.

Wat zijn de algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden om recht te hebben op de kinderopvangtoeslag zijn:
 • alleenstaande ouder met kinderen ten laste zijn;
 • voor de aanvang van de tewerkstelling als werknemer of vestiging als zelfstandige sinds 3 maanden volledig vergoede werkloze zijn;
 • de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt ten minste 18u of is ten minste halftijds;
 • het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur van ten minste 1 maand of opeenvolgende contracten bij dezelfde werkgever met een totale duur van ten minste 1 maand;
 • niet in dienst geweest zijn bij deze werkgever of de groep waartoe deze behoort in de periode van 6 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling.

Welke voorwaarden tijdens de tewerkstelling?

Om het recht te behouden op de kinderopvangtoeslag tijdens de tewerkstelling moet je (maandelijks) voldoen aan volgende voorwaarden:
 • alleenstaande ouder met kinderen ten laste blijven;
 • tewerkgesteld blijven bij de betreffende werkgever of gevestigd blijven als zelfstandige in hoofdberoep;
 • voor geen enkele dag in de maand een uitkering ontvangen als volledig werkloze, bruggepensioneerde, ziekte-uitkering als volledig werkloze of een uitkering in het kader van het tijdskrediet;
 • de pensioenleeftijd niet bereikt hebben;
 • in België verblijven.

Hoe lang ontvang je de toeslag?

Het recht wordt toegekend voor een periode van 12 maanden.

De aanvangsdatum is de eerste dag van de maand in het geval de tewerkstelling de eerste dag van de maand begint. Het is de eerste dag van de daaropvolgende maand indien de tewerkstelling in de loop van de maand aanvangt (aangezien geen toeslag mogelijk is voor een maand waarin uitkeringen als volledig werkloze worden ontvangen).

Hoe vraag je deze toeslag aan?

Vraag bij je uitbetalingsinstelling (werkloosheidsdienst ABVV) het formulier C131.71 aan en vul het in.
Doe dit ten laatste op het einde van de 2de maand die volgt op de maand waarin je begon te werken. In geval van laattijdige aangifte gaat het recht pas in vanaf de maand van ontvangst van de aanvraag.

Wanneer eindigt voortijdig het recht op de toeslag?

In principe heb je gedurende 12 maanden recht op de kinderopvangtoeslag, tenzij ondertussen volgende veranderingen optreden:
 • een wijziging van de gezinssituatie waardoor je niet langer alleenstaande ouder bent;
 • als je tijdskrediet opneemt;
 • als je aanspraak kan maken op een pensioen;
 • bij verandering van werkgever of stopzetting van de zelfstandige activiteit in hoofdberoep;
 • bij beëindiging van de tewerkstelling als werknemer.
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek