Ronde Tafel Luchtvaart

Door: Marc Verboom | Op: 03/04/2014

Sociale rechten als basis voor stabiliteit

Vandaag organiseren de minister van Werk Monica De Coninck en staatsecretaris voor Mobiliteit een ronde tafel van de luchtvaart. De luchthaven is een hyper-commerciële omgeving waar verschillende spelers een rol spelen: luchtvaart- en handlingbedrijven maar ook de luchtvaartautoriteiten.. in zo'n context zijn de werknemers vaak de dupe van de concurrentieslag. Het ABVV (BTB en BBTK) onderstreept er het belang van sterke sociale basisrechten en schuift een aantal concrete oplossingen naar voor.

De komst van de Ierse lage kostenmaatschappij Ryanair onderstreept een evolutie die al jaren aan de gang is in Zaventem. Er loopt een bikkelharde concurrentie op het vlak van de prijs. Dat geldt niet alleen voor de luchtvaartmaatschappijen, maar ook voor alle economische activiteiten errond: bagage-afhandelaars, catering, kuisploegen, ... De bedrijven aarzelen niet om dit ten koste te laten gaan van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel.

"Wie te veel druk zet op het personeel, krijgt de rekening toch gepresenteerd in dramatische arbeidsongevallen, maar ook in sociale onrust, zoals de staking bij afhandelaar Swissport vorig jaar aantoonde", stelt Frank Moreels, federaal secretaris van BTB.

Wie naar de luchthavens kijkt zal er een voorbeeld vinden van elke negatieve evolutie op onze arbeidsmarkt.

Zo worden bedrijven in stukken 'gehakt' om de werknemers in de minst gunstig mogelijke paritaire comités onder te brengen.

Handlingbedrijven aanvaarden contracten waarvan ze weten dat ze er verlies op gaan draaien, puur om marktaandeel te kunnen winnen. De 2 afhandelaars (Swissport en Aviapartner) op de luchthaven draaien afgelopen jaar samen bijna 20 miljoen verlies. Het gevolg is dat het personeel zich dubbel moet plooien om het werk gedaan te krijgen, met tot op de draad versleten materiaal.

Het is een evolutie die ook elders in Europa opduikt. In Nederland tref je bij de afhandelaars zeer gelijkaardige verhalen aan. En in Duitsland zijn de reële lonen voor nieuwe werknemers met een kwart gedaald.

Erwin De Deyn, voorzitter van BBTK, wijst op het fenomeen van sociale dumping bij luchtvaartmaatschappijen: "Bepaalde bedrijven schrijven hun vliegens personeel in fiscaal gunstige landen in om de Belgische sociale wetgeving te ontlopen. Het brengt het probleem van de sociale dumping deze keer niet met een vrachtwagen, maar met een vliegtuig naar ons land."

"De concurrentieslag op de luchthaven wordt nu uitgevochten op de rug van de werknemers. De oplossing bestaat nochtans: afspraken rond sociale basisrechten. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor de werkgevers. Zij tonen zich de laatste jaren meer dan terughoudend om tot akkoorden te komen", weet Erwin De Deyn.

BTB secretaris Frank Moreels wijst ook op het specifiek probleem van het jobverlies door het verlies van contracten van de afhandelaars. "Daar willen we dringend een oplossing voor. Het gebeurt regelmatig dat een contract van één van de twee afhandelaars wordt afgesnoept door de andere. Op het ogenblik dat deze contracten worden opgezegd, verliezen heel wat werknemers hun baan. Maar de "overnemer" van het contract is niet verplicht om de werknemers, met hun arbeids- en loonvoorwaarden over te nemen. Dit moet dringend, hetzij wettelijk, hetzij via sectroaal overleg, geregeld te worden".

BTB en BBTK blijven zich in elk geval verzetten tegen het openstellen van de licentie voor afhandeling tot meer dan 2 op Zaventem. Dit zou de sociale rust op de luchthaven niet ten goede komen, integendeel.

Ook TBAC (de luchtvaartbeheerder op Zaventem) en bij uitbreiding de luchthavenbeheerders op de andere Belgische luchthavens, kunnen nog een duit in het zakje doen om mee te helpen een social level playing field te creëren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zelf investeren in veiligheid.

  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek