Geen verhoogde belastingen op ontslagvergoedingen!!!

Door: Marc Verboom | Op: 26/03/2014

Vooral bedienden slachtoffer van overheveling bevoegdheden naar de regio's

Ten gevolge van het overhevelen van bepaalde bevoegdheden van het federale niveau naar de regio's in het kader van de 6de staatshervorming dreigen (vooral) bedienden een lager bedrag aan ontslagvergoeding, inschakelingsvergoeding, achterstallig loon en vervroegd vakantiegeld te ontvangen.

Berekening van de belastingen op bepaalde bedragen

De ontslagvergoeding wordt afzonderlijk (van de andere inkomsten) belast en dit aan de gemiddelde aanslagvoet die toegepast wordt op alle inkomens van het jaar waarin de werknemer een normale beroepsactiviteit heeft uitgeoefend.

Een ontslagvergoeding betaald in 2014 wordt afzonderlijk belast en aan de gemiddelde aanslagvoet op alle inkomens in 2013.

Het vervroegd vakantiegeld (uit te betalen bij het ontslag) wordt afzonderlijk belast en aan de gemiddelde aanslagvoet op alle inkomens van het betrokken inkomstenjaar (= 2014).

Het vervroegd vakantiegeld t.g.v. een ontslag betaald in 2014 wordt afzonderlijk belast en aan de gemiddelde aanslagvoet op alle inkomens van 2014.

Berekening van de gemiddelde aanslagvoet

De gemiddelde aanslagvoet wordt berekend na:
  • aftrek voor enige en eigen woning (woonbonus);
  • aftrek van het gestorte onderhoudsgeld;
  • belastingverminderingen voor lange termijnsparen (premies levensverzekering, persoonlijke bijdragen extra-legaal pensioen, betalingen pensioensparen, ...), aftrek uitgaven energie-efficiëntie in woning, aftrek dienstencheques en aftrek PWA cheques.

Dergelijke aftrekken en belastingverminderingen verlagen de gemiddelde aanslagvoet van de belastingen.

Meer belastingen te betalen

Ten gevolge van de overdracht van bepaalde bevoegdheden van het federale niveau naar de regio's in het kader van de 6de staatshervorming worden de voornaamste belastingaftrekken vanaf het jaar 2014 mee geregionaliseerd. Dit betekent dat de gemiddelde aanslagvoet (op federaal niveau) zal stijgen, aangezien er geen rekening meer gehouden wordt met de fiscale aftrekken en belastingverminderingen. Als de gemiddelde aanslagvoet stijgt, zal op de ontslagvergoeding, inschakelingsvergoeding, achterstallig loon en vervroegd vakantiegeld meer belasting moeten betaald worden. Snelle berekeningen leren dat dit voor een gemiddeld loon al snel meerdere duizenden euro extra belastingen zullen moeten betaald worden. En dat nota bene in de moeilijke periode waarmee een ontslag sowieso gepaard gaat.

Reactie politiek

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de regering snel beslist een eigen amendement op het wetsontwerp dat het fiscale wetboek moet aanpassen aan de 6de staatshervorming in te dienen. Hierbij worden de collectieve ontslagen waarbij een CAO sociaal plan werd afgesloten en neergelegd voor 1/4/2014 bij de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg ontzien.

BBTK eist snelle aanpassing

Dit is voor BBTK ruim onvoldoende. Geen enkele ontslagvergoeding, achterstallig loon of vervroegd vakantiegeld mag verlaagd worden als gevolg van de overheveling van bepaalde bevoegdheden naar de regio's.

Het zijn bovendien vooral bedienden die hiervan het slachtoffer dreigen te worden. Voor de arbeiders wordt namelijk een groot deel van hun (sedert 1/1/2014) verbeterde ontslagvergoeding netto uitbetaald door de overheid.

BBTK eist een snelle aanpassing van het wetsontwerp!!!« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek