Hou goed je documenten bij!!!

Door: Marc Verboom | Op: 24/03/2014

Bijhouden van bepaalde documenten wordt belangrijk

Word je ontslagen na 1 januari 2014, dan val je onder de nieuwe ontslagregels die van toepassing zijn sedert 1 januari 2014 (in het kader van de harmonisatie van het arbeiders- en bediendestatuut).

Om in toekomst problemen of betwistingen te vermijden hou je best enkele documenten goed bij de hand.

Wie voor 1 januari in dienst was bij een werkgever en na 1 januari 2014 ontslagen wordt, heeft recht op een opzegtermijn (of een hiermee gelijkwaardige opzegvergoeding) die uit 2 delen bestaat. Eén deel wordt opgebouwd voor de periode van tewerkstelling tot en met 31 december 2013 en een tweede deel voor de periode van tewerkstelling vanaf 1 januari 2014 tot het moment van ontslag. Voor dit eerste deel is de lengte van de opzegtermijn (of de grootte van de vervangende opzegvergoeding) afhankelijk van 2 dingen:

  • je anciënniteit bij je werkgever;
  • je jaarloon voor het kalenderjaar 2013.

Het kan dus best zijn dat je in de (verre) toekomst zal moeten bewijzen hoe lang je bij je werkgever op 31 december 2013 aan de slag was (= anciënniteit) en hoeveel je verdiende in het jaar 2013.

Daarom geeft BBTK je het advies om volgende documenten zorgvuldig te bewaren:

  • alle arbeidsovereenkomsten bij de desbetreffende werkgever waar je in dienst was voor 31 december 2013 en erna (eventueel ook interimcontracten of tijdelijke contracten voorafgaand en aansluitend op de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, want in sommige gevallen tellen deze mee om de anciënniteit te berekenen);
  • de individuele rekening van het jaar 2013, met gegevens over het jaarinkomen (een document dat normaal in de maand maart volgend op het jaar van de inkomsten door de werkgever moet worden afgeleverd).

Zie ook eerder artikel rond nieuwe opzeggingstermijnen www.bbtkmechelen.be/index.php

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek