PC 218 wordt binnenkort PC 200

Door: Marc Verboom | Op: 18/02/2014

PC 218 wijzigt van naam in PC 200 en oprichting van PC 335 en PC 337 

PC 218 (het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden en het grootste PC in de privé-sector met meer dan 500.000 tewerkgestelde bedienden en kaderleden) was van bij de oprichting een residuair paritair comité en zou ophouden te bestaan indien PC 200 (aanvullend paritair comité voor bedienden) zou samengesteld worden.

Na jaren onderhandelingen is het (bijna) zo ver en is met instemming van de minister van Werk een akkoord bereikt tussen werkgevers en vakbonden. Concreet leidt dit akkoord tot een naamsverandering (van aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden tot aanvullend paritair comité voor bedienden) en een nummerwijziging van PC 218 naar PC 200. Om een juridisch vacuüm te vermijden en de continuïteit te verzekeren voorziet het akkoord tevens dat alle bestaande CAO's van het PC 218 zullen overgenomen worden door het PC 200 op de dag van de eerste samenkomst van het PC 200. Voor de bedienden wijzigt niets aan de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden.

De overgang is nog niet voor onmiddellijk. Alvorens het akkoord tot uitvoering wordt gebracht, moeten nog enkele stappen worden genomen: publicatie van de wijzigingen in het Belgisch Staatsblad en de aanstelling van de effectieve leden van het nieuwe paritaire comité. Wellicht kunnen deze stappen nog voor de zomervakantie worden gezet.

Deels worden een aantal deelsectoren onttrokken aan het tot nu toe niet functionerende PC 200, met name de sociale organisaties en bepaalde restsectoren uit de social-profit. Zij krijgen elk een apart paritair comité.

De sociale organisaties, zijnde:
 • kinderbijslagfondsen, sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen, vakantiefondsen;
 • sociale secretariaten;
 • beroepsorganisaties;
 • sectorale fondsen voor bestaanszekerheid;
 • beroepsopleiding middenstand;
 • onderzoekscentra met betrekking tot wetenschap en economie;
 • organisaties die diensten of ondersteuning verlenen aan bedrijven en zelfstandigen;
 • organisaties die diensten of ondersteuning verlenen aan bedrijfs-, werkgevers- of beroepsorganisaties

worden ondergebracht in het nieuwe PC 335.

Het nieuwe PC 337 zal de volgende activiteiten groeperen:
 • ziekenfondsen;
 • privéscholen;
 • politieke partijen;
 • religieuze organisaties;
 • organisaties ter ondersteuning van werknemersorganisaties;
 • ...

Voor de nieuwe PC's 335 en PC 337 zullen de nodige onderhandelingen moeten worden gevoerd om te komen tot een geheel van loon- en arbeidsvoorwaarden voor deze groep van bedienden en hun werkgevers.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek