Tussenkomst vervoerskosten logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 18/02/2014

Verhoging tussenkomst treinvervoer en fietsvergoeding

Woon-werkverkeer met de trein

De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het treinvervoer wordt vanaf 1 januari 2014 verhoogd van 75 naar 80% van het sociaal abonnement 2de klasse, op voorwaarde dat de afstand van de woonplaats tot de plaats van tewerkstelling ten minste 1 km bedraagt. Ook in februari zal er een verhoging van de werkgeverstussenkomst zijn aangezien de NMBS naar jaarlijkse gewoonte haar tarieven heeft aangepast op 1 februari. De tabel met de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer met de trein is op aanvraag te verkrijgen op het BBTK-secretariaat.

Bovendien wordt aan de ondernemingen aanbevolen om zonder bijkomende kosten een derdebetalersregeling voor het treinvervoer af te sluiten met de NMBS. Dit heeft als voordeel dat de resterende 20% door de overheid wordt ten laste genomen. Hierdoor heeft de bediende gratis vervoer met de trein naar en van het werk.

Woon-werkverkeer met ander openbaar vervoer (bus en tram)

Voor het ander openbaar vervoer blijft de bestaande regeling van toepassing. Ook hier is de tussenkomst van de werkgever vanaf 1 km verplicht.

Wanneer de prijs wordt vastgesteld in functie van de afstand, stemt de werkgeverstussenkomst overeen met maximaal 75% van de werkelijk betaalde prijs van het abonnement. Het bedrag van de tussenkomst is vastgelegd in een tabel in functie van de afstand.

Wanneer de prijs een eenheidsprijs is, wordt de werkgeverstussenkomst forfaitair vastgesteld op 71,8% van de werkelijk betaalde prijs met een maximum van 30 euro per maand.

Woon-werkverkeer met eigen vervoermiddel

Ook hier is er een verplichte tussenkomst in het woon-werkverkeer van zodra de afstand van de woonplaats tot de plaats van tewerkstelling ten minste 1 km bedraagt.

De werkgeverstussenkomst is met ingang van 1 januari 2014 verhoogd met 9%. De tabel met de werkgeverstussenkomst is eveneens op aanvraag te verkrijgen op het BBTK-secretariaat.

Fietsvergoeding

Met ingang van 1 januari 2014 wordt een fietsvergoeding toegekend van 0,22 euro per kilometer (heen en terug). De vergoeding kan voor dezelfde afstand niet gecumuleerd worden met een tussenkomst voor andere vervoermiddelen.

De praktische modaliteiten worden vastgelegd op ondernemingsvlak.

De fietsvergoeding is tot 0,22 euro per kilometer vrij van belastingen en RSZ-bijdragen.


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek