Ontslagvergoeding tijdens palliatief verlof

Door: Marc Verboom | Op: 30/01/2014

Opzegvergoeding op voltijds loon

Word je ontslagen terwijl je verminderde arbeidsprestaties levert in het kader van het palliatief verlof, dan moet je opzegvergoeding berekend worden op de voltijds loon. Zo oordeelde het Grondwettelijk Hof op 5 december 2013.

Een identieke regeling bestond reeds enige tijd in het geval van het ouderschapsverlof, waar België door het Europees Hof van Justitie veroordeeld werd en zijn wetgeving diende aan te passen.

In de praktijk betekent dit dus dat een ontslag tijdens een periode van deeltijdse tewerkstelling in het kader van ouderschapsverlof en palliatief verlof een opzegvergoeding op basis van het voltijds loon moet betaald worden.

Voor het tijdskrediet om medische redenen (zorgverlof) blijft het probleem bestaan. Voor de berekening van de opzegtermijn wordt hier rekening gehouden met de voltijdse tewerkstelling. Voor de berekening van de opzegvergoeding neemt men het deeltijdse loon in aanmerking. Althans tot wanneer het Grondwettelijk Hof zich over een dergelijke zaak zal uitspreken ...


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek