Syndicale premie sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 30/01/2014

Syndicale premie sector logistiek 2014 binnenkort betaalbaar

De syndicale premie in de sector logistiek (PC 226) is dit jaar betaalbaar van 1 maart tot 1 september 2014 en bedraagt 135 euro.

De voorwaarden zijn:
  • tijdens de referentieperiode van 1/1 tot 30/6/2014 tewerkgesteld zijn in een onderneming van de sector;
  • of op brugpensioen gaan in de loop van 2014;
  • lid zijn van BBTK;
  • het attest syndicale premie ingevuld en ondertekend overmaken aan BBTK.
Deeltijdse werknemers en langdurig zieken hebben recht op een volledige syndicale premie indien ze een volledige syndicale bijdrage betalen.

Het attest syndicale premie wordt per gewone post aan de leden overgemaakt.

Vanaf begin maart en zodra het origineel attest volledig ingevuld (2 delen) en ondertekend per post of afgifte is terug bezorgd aan het BBTK secretariaat zullen we over gaan tot betaling van de premie. De uitbetaling kan uitsluitend via overschrijving op een bankrekeningnummer.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek