Verkiezingen 25 mei 2014

Door: Marc Verboom | Op: 29/01/2014

Aan u de keuze !!!

De verkiezingen van mei 2014 zijn niet meer ver af. Het is het moment om na te denken over je keuze. De BBTK zet zich ook in 'campagnemodus'. Niet om de ene of andere partij te steunen. Wél om de belangen van de werknemers in dit land te verdedigen. In de loop van de komende weken komen we met concrete oplossingen voor en meer rechtvaardige en solidaire samenleving. En dit via De Nieuwe Werker, onze nieuwsbrief én ... in de bedrijven.

Er resten nog amper 100 dagen tot de verkiezingen van 25 mei 2014. Het regent grote verklaringen en beloftes. Nu de verschillende partijen hun programma voorstellen loont het de moeite om al eens stil te staan bij de kandidaten en de partijen die je in het stemhokje zal aanvinken. De inzet is driedubbel omdat we vertegenwoordigers gaan kiezen op het Europees, federaal en Vlaams niveau.

Welke partij en kandidaten er het beste bij je eigen verwachtingen? Die keuze laten we aan jezelf over, in eer en geweten. Maar het toekomstig beleid moet wel beantwoorden aan de bezorgdheden van de werknemers en de sociaal uitkeringsgerechtigden. Een beleid dat moet staan voor sociale vooruitgang.

Om jullie toe te laten een geïnformeerde keuze te maken brengt BBTK elke twee weken op deze pagina's een thema onder de aandacht. Het gaat om de belangrijkste sociaaleconomische vraagstukken in Europa, België en Vlaanderen.

Deze zeven thema's komen vaak terug:

De koopkracht steunt de economie
Onder het mom van de crisis vallen rechtse krachten onophoudelijk de koopkracht van de werknemers aan: in vraag stellen van de index en de baremieke verhogingen, loonverminderingen, geen enkele marge om over verbeteringen te spreken in het loon en de kwaliteit van het werk, ...

Wij willen werk
Investeer in de reële economie: dat zorgt voor werk. Denk aan de sociale sector, de gezondheidszorg, het onderwijs en de publieke sector ... Ook investeringen in infrastructuur of het vergroenen van onze samenleving kan voor jobs zorgen.

... en dan nog een goede job
Onder dreiging van de werkloosheid dwingt het huidige systeem werknemers om steeds moeilijkere arbeidsomstandigheden te aanvaarden, steeds flexibeler en minder stabiel. Dat is geen alternatief.

Voor een sterke en federale sociale zekerheid
Zieke werknemers, gepensioneerden ... Iedereen rekent op de sociale zekerheid. Dat stelsel voldoende financieren garandeert een toekomst in goede omstandigheden voor iedereen.

Voor een eerlijke en rechtvaardige fiscaliteit
"We betalen te veel belastingen" is een vaak voorkomende slagzin. En ondertussen betalen anderen (bijna) niets. Iedereen moet bijdragen volgens de eigen mogelijkheden, ook de inkomens uit kapitaal en de vermogens. Dat geld kan dienen om kwaliteitsvol werk te creëren.

Europa moet een sociaal gezicht krijgen
Waarom laat Europa schaamteloos de Europese werknemers met elkaar concurreren? Het is tijd voor een ernstig sociaal overleg op Europees vlak.

Genoeg van Europese bezuinigingspolitiek
Op slechts enkele jaren tijd heeft de bezuinigingspolitiek die Europa oplegt ware ravages aangericht. De meest kwetsbare burgers waren het eerste slachtoffer. Een Europees beleid moet zich ook richten op die burgers en niet enkel op de eigen economische besparingsrecepten. Die trouwens niet werken. Hoog tijd voor een Europees relanceplan.

Met de cijfers in de hand zal BBTK die argumenten en de ideologie die tot vervelens toe in de media herhaald wordt ontkrachten. We schuiven ook de eigen concrete en realistische voorstellen naar voor.
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek