Sociale zekerheidsrechten bij tijdskrediet

Door: Marc Verboom | Op: 16/02/2003

Behoud van sociale zekerheidsrechten bij tijdskrediet geregeld bij Koninklijk Besluit

Gezien de omschakeling van het stelsel van loopbaanonderbreking naar het nieuwe stelsel van tijdskrediet op 1 januari 2002 diende de sociale zekerheidswetgeving (kinderbijslag, ziekte en invaliditeit, pensioenen en werkloosheid) te worden aangepast. Dit is nu gebeurd met het Koninklijk Besluit van 21 januari 2003. Het KB treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2002.

Kinderbijslag
Behoud van de rechten gedurende de hele duur van de vermindering of de onderbreking van de prestaties ongeacht de gekozen formule van het tijdskrediet (volledige onderbreking, halftijdse vermindering en vermindering met 1/5).

Werkloosheid en ziekte en invaliditeit
In geval van voltijdse onderbreking of vermindering tot halftijdse arbeidsprestaties behoud van de rechten gedurende 5 jaar.

In geval van 1/5 vermindering van de arbeidsprestaties behoud van de rechten gedurende 5 jaar.

Voor de 50-plussers die hun prestaties met 1/5 of tot halftijds verminderen behoud van de rechten gedurende de hele periode.

Pensioenen
In geval van voltijdse onderbreking of vermindering tot halftijdse arbeidsprestaties behoud van de rechten gedurende maximaal 36 maanden (op voorwaarde dat het recht op tijdskrediet door een sectorale of ondernemings-CAO is verlengd tot 3 jaar).

In geval van 1/5 vermindering van de arbeidsprestaties behoud van de rechten gedurende 5 jaar.

Voor de 50-plussers die hun arbeidsprestaties met 1/5 of tot halftijds verminderen behoud van de rechten gedurende de hele periode.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek