Welvaartsaanpassing sociale uitkeringen

Door: Marc Verboom | Op: 29/01/2014

Het ABVV verwelkomt de beslissing van de ministerraad

Tweejaarlijks dient er volgens de wet in oktober onder sociale partners (werkgevers en vakbonden) een beslissing te worden genomen ten aanzien van de verdeling van de beschikbare enveloppes voor de welvaartsaanpassingen van de sociale uitkeringen.

Keer op keer gijzelden de werkgevers door te weigeren een beslissing te nemen of dit dossier aan andere dossiers te koppelen.

De ministerraad nam nu de beslissing, zoals geëist door het ABVV, dat de welvaartsaanpassingen van de sociale uitkeringen voortaan automatisch zullen goedgekeurd worden indien er geen tijdig unaniem advies onder de sociale partners tot stand komt.

Zelfs als er geen unaniem advies van de sociale partners is, zullen:
  • alle minima en forfaits automatische verhoogd worden met 2%;
  • alle uitkeringen boven het minimum verhoogd worden met 1%;
  • de berekeningsplafonds verhoogd worden met 2,5%.

Dit is een belangrijke geruststelling voor de gepensioneerden, werklozen en zieken.

Daarentegen blijft het ABVV zich verzetten tegen de nieuwe bijdrageverminderingen voor de werkgevers (1,35 miljard euro) zonder dat daar concrete garanties tegenover staan wat betreft het behoud of creatie van jobs, investeringen in vorming en opleiding voor de werknemers en de nodige inspanningen wat betreft innovatie of onderzoek & ontwikkeling in onze economie.

De werknemers wachten nog steeds op een relanceplan die naam waardig. Een relanceplan dat niet gebaseerd is op cadeaus voor de werkgevers, maar op investeringen in de reële economie en de creatie van duurzame en kwaliteitsvolle jobs.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek