Rapport Centrale Raad voor Bedrijfsleven geeft vakbonden gelijk

Door: Marc Verboom | Op: 16/12/2013

Loonkloof met andere landen aanzienlijk kleiner dan werkgevers beweren

De Centrale Raad voor het bedrijfsleven (CRB) publiceert jaarlijks een rapport over de loonkloof tussen België en de buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland). Tweejaarlijks wordt dit rapport gebruikt om de loonnorm te bepalen voor de volgende 2 jaar.
Het rapport heeft in 2013 deze doelstelling niet. De lonen werden bevroren, want voor 2013 en 2014 bedraagt de loonnorm 0.

Verre van de 16,5% die de werkgevers als loonkloof naar voor schuiven, schat de CRB de loonkloof voor 2014 op 3,8%.

Die 3,8% houdt echter geen rekening met in totaliteit 11 miljard euro aan subsidies die de werkgevers jaarlijks ontvangen. Met name 6,1 miljard euro van de jaarlijks toegekende loonsubsidies wordt niet in rekening genomen door de CRB. Deze 6,1 miljard euro vertegenwoordigt ongeveer 4% van de loonmassa. Dit bevestigt dat de zogezegde loonkloof ten opzichte van onze buurlanden niet bestaat.

Het ABVV is opgelucht dat er eindelijk klaarheid is. De lonen van de werknemers zijn niet de vijand van de economie. Integendeel, ze zijn er de motor van.

De werkgevers kunnen zich dus voortaan toespitsen op de echte oorzaken van de kloof tussen België en de buurlanden, zijnde de handicap inzake O&O, vorming van werknemers en innovatie. Het is door te innoveren in toekomstgerichte sectoren en door afgewerkte producten met hoge toegevoegde waarde te produceren dat de betrokken bedrijven hun competitiviteitsproblemen kunnen oplossen en hun werknemers kwaliteitsvolle banen kunnen aanbieden.

Voortaan moet elke nieuwe steun of loonsubsidie aan bedrijven in ieder geval strikt verbonden worden aan het behoud of het scheppen van banen en aan investeringen in het bedrijf. België heeft een ernstige achterstand inzake telecommunicatie en in het fabriceren van afgewerkte producten met hoge toegevoegde waarde. Deze aanpak zorgt er voor dat ons land geen exportmarktaandelen meer verliest en dat we opnieuw economische groei kennen met kwaliteitsvol werk én koopkracht.

  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek