Sectorakkoord ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 20/11/2013

Nieuw sectorakkoord voor meer dan 400.000 bedienden

Uiteindelijk is er dan toch een sectorakkoord bereikt in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden, het ANPCB of PC 218 *.
Bij de start van de onderhandelingen hadden we te maken met een provocatie van de werkgevers: op geen enkele van onze legitieme eisen gingen ze in. Integendeel, een aantal verworvenheden werden ronduit in vraag gesteld (sociale afbraak) en bovendien schoven zij een ongebreidelde flexibiliteit naar voor.

Een stakingsaanzegging voor alle bedrijven uit de sector werd ingediend.

Onder druk hiervan hebben de werkgevers uiteindelijk nieuwe voorstellen gedaan. Op basis hiervan kon een akkoord worden bereikt met volgende (hoofd)punten:

Brugpensioen of stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag

De bestaande regelingen worden verlengd tot eind 2014, zijnde:
  • het brugpensioen vanaf 58 jaar (indien een loopbaan van ten minste 38 jaar);
  • het brugpensioen vanaf 56 jaar (indien een loopbaan van ten minste 33 jaar waarvan ten minste 20 jaar met nachtarbeid).pp

Tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet zonder motief wordt geopend op voorwaarde van ten minste 2 jaar anciënniteit in de onderneming én ten minste 5 jaar loopbaan. De duur is beperkt tot een voltijds equivalent van 12 maanden (dus 1 jaar voltijds tijdskrediet, 2 jaar halftijds tijdskrediet of 5 jaar 1/5 tijdskrediet).

Hier bovenop bestaat het recht op 1/5 tijdskrediet mét motief (d.w.z. voor de opvang van kinderen, de zorg voor een zwaar ziek familielid, het verlenen van palliatieve verzorging of het volgen van een opleiding) gedurende 36 maanden op voorwaarde van 2 jaar anciënniteit in de onderneming.
Het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet mét motief (zelfde redenen) is mogelijk gedurende 12 maanden op voorwaarde van 2 jaar anciënniteit in de onderneming of gedurende 24 maanden bij een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming.


Landingsbanen

Recht op 1/5 tijdskrediet en halftijds tijdskrediet vanaf 55 jaar mits een loopbaan van 25 jaar én 2 jaar anciënniteit in de onderneming.
Recht op 1/5 tijdskrediet vanaf 50 jaar mits een loopbaan van 28 jaar én 5 jaar anciënniteit in de onderneming.

De aanvullende sectorale premie van 69 euro is bij 1/5 tijdskrediet betaalbaar vanaf 55 jaar.


Opleidingen en vorming

De opleidingen in de sector worden verder opgebouwd dank zij een bijkomende financiering vanuit de sector.
Het vormingsaanbod van de sector kan geraadpleegd worden op de website van het sectoraal opleidingscentrum CEVORA www.cevora.be .


Terugbetaling woon-werverkeer

Bij het gebruik van de eigen wagen zal de terugbetaling van de verplaatsingskosten gebeuren voor alle bedienden die jaarlijks niet meer verdienen dan 26.250 euro bruto (vroeger 24.000 euro).


Ecocheques

De ecocheques (ter waarde van 250 euro op voltijdse basis) kunnen ook in de toekomst op bedrijfsvlak in een ander gelijkwaardig voordeel worden omgezet.
Indien geen omzetting worden de ecocheques ook in de toekomst in de loop van de maand juni verdeeld.* De sector van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB) of PC 218 stelt meer dan 400.000 bedienden te werk, of 1/3 van alle bedienden tewerkgesteld in de privé-sector en kent zeer uiteenlopende subsectoren zoals groothandel, IT, telecommunicatie, callcenters, uitgeverijen, drukkerijen, touroperators en reisbureaus, engineering- en consultancybedrijven, interimkantoren, reclame- en selectiebureaus, bouwnijverheid, glas- en cementnijverheid, ...

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek