Nieuwe loongrenzen 2014

Door: Marc Verboom | Op: 20/11/2013

De nieuwe loongrenzen voor 2014 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2013 verschenen de geïndexeerde loongrenzen die vanaf 1 januari 2014 van toepassing zijn:
  • 32.886 i.p.v. 32.254 euro in 2013;
  • 39.422 i.p.v. 38.665 euro in 2013;
  • 65.771 i.p.v. 64.508 euro in 2013.

Als gevolg van de nieuwe wetgeving op de opzegtermijnen vanaf 1/1/2014 verliezen deze loongrenzen van hun belang, aangezien de proefperiode wordt afgeschaft en er voor het bepalen van de opzegtermijn, de tegenopzeg en het sollicitatieverlof geen loonplafond meer zal gelden.

De bedragen behouden wel hun belang voor het concurrentiebeding, het scholingsbeding en het arbitragebeding.

Indien het bruto jaarloon kleiner is dan 32.886 euro kan er in een arbeidsovereenkomst geen sprake zijn van een concurrentiebeding. Ligt het bruto jaarloon tussen 32.886 en 65.771 euro dan is de geldigheid van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beperkt tot de functies vastgelegd in een (sectorale) CAO.

Een scholingsbeding kan enkel in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen of nadien worden vastgelegd indien het bruto jaarloon hoger is dan 32.886 euro.

De wet op de arbeidsovereenkomsten verbiedt zich er vooraf toe te verbinden om geschillen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan voor te leggen aan scheidsrechters. Een scheidsrechterlijk beding is echter wel mogelijk indien het bruto jaarloon hoger ligt dan 65.771 euro indien het gaat om personen die met het dagelijks beheer van de onderneming zijn belast of in een afdeling of bedrijfseenheid beheersverantwoordelijkheid hebben die kan vergeleken worden met die voor de gehele onderneming.


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek