Eindejaarspremie en syndicale premie uitzendkrachten (2013)

Door: Marc Verboom | Op: 19/11/2013

In bepaalde gevallen heeft een uitzendkracht recht op een eindejaarspremie. De aangesloten vakbondsleden ontvangen bovendien ook een syndicale premie

Wie heeft recht op de eindejaarspremie?

De referteperiode voor de eindejaarspremie 2013 ligt tussen 1 juli 2012 en 30 juni 2013.

Om in december 2013 recht te hebben op een eindejaarspremie als uitzendkracht moet men tussen 1 juli 2012 en 30 juni 2013 minstens 65 arbeidsdagen voor één of meer uitzendkantoren hebben gewerkt. Maximaal 5 dagen economische werkloosheid worden automatisch gelijkgesteld met gewerkte dagen.
In afwijking op de 65-dagenregel hebben uitzendkrachten die tijdens de referteperiode in vaste dienst treden bij de gebruiker/onderneming waar zij onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht waren tewerkgesteld eveneens recht op een eindejaarspremie indien men tijdens de referteperiode ten minste 60 dagen als uitzendkracht heeft gewerkt.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie bedraagt 8,27% van het bruto loon verdiend als uitzendkracht tijdens de hoger vermelde periode. De bruto-netto berekening van de eindejaarspremie staat op de achterkant van het attest vermeld. Er wordt 13,07% aan RSZ bijdrage en 23,22% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Wat te doen?

In december ontvang je van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten een attest ter betaling van de eindejaarspremie. Het luik A van dit attest kan je zelf bewaren. Het luik B bezorg je volledig ingevuld en ondertekend aan BBTK Mechelen. We zullen zo spoedig mogelijk het netto bedrag van de eindejaarspremie storten.

... en ook een syndicale premie?

Als je lid van BBTK bent en je luik B aan BBTK bezorgt, zullen we ook je syndicale premie ter waarde van 95 euro betalen. Opgelet! Als je luik B rechtstreeks aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten overmaakt kunnen we je geen syndicale premie betalen.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek