Ecocheques in de sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 14/11/2013

Volgens het sectoraal protocolakkoord 2013 - 2014 moeten de ecocheques begin december uitbetaald worden

Iedere bediende (zowel voltijds als deeltijds) heeft begin december 2013 recht op 250 euro aan ecocheques, tenzij ze in een gelijkwaardig voordeel (zie verder) werden omgezet.

Het bedrag van 250 euro kan weliswaar herleid worden in functie van de reëel gepresteerde periode tijdens de referteperiode van 1/1/2013 tot 31/12/2013 (= kalenderjaar). Alle periodes gedekt door loon, vakantiegeld, gewaarborgd loon bij ziekte en de periode van het moederschapsverlof zijn in elk geval gelijkgestelde periodes waarop deze herleiding niet van toepassing is.

De ecocheques kunnen in de bedrijven in een gelijkwaardig voordeel worden omgezet. Bestaande ondernemingsakkoorden voor onbepaalde duur blijven uiteraard bestaan. Akkoorden voor bepaalde duur kunnen verlengd worden. Aangaande deze omzetting kunnen ook nieuwe akkoorden worden afgesloten. De verlengde of nieuwe akkoorden moeten voor 15 december 2013 geregistreerd worden bij het paritair comité van de sector (PC 226).

Uiteraard hebben de bedienden in de bedrijven waar deze omzetting in een gelijkwaardig voordeel plaatsvindt geen recht op ecocheques.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek