Afschaffing proefperiode en gevolgen

Door: Marc Verboom | Op: 13/11/2013

Nieuwe wetgeving opzegtermijnen schaft proefperiode af vanaf 1/1/2014

1. algemeen

De proefperiode wordt vanaf 1/1/2014 afgeschaft (behalve bij contracten in het kader van tijdelijke arbeid, interimarbeid en studentenarbeid - zie verder onder 3) voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1/1/2014 worden afgesloten.

Voor arbeidsovereenkomsten die werden aangegaan voor 1/1/2014 en die een proefperiode bevatten, blijft de proefperiode geldig ook indien deze proefperiode doorloopt na 1/1/2014.
 
Gezien de afschaffing van de proefperiode zijn werkgever en werknemer voor arbeidsovereenkomsten die afgesloten worden vanaf 1/1/2014 onmiddellijk gebonden door de volgende (nieuwe) opzegtermijnen:
 
 anciënniteit                             ontslag door werkgever                             ontslag door werknemer                           
 0 - 3 maand 2 weken  1 week 
 3 - 6 maanden 4 weken 2 weken
 6 - 9 maanden 6 weken 3 weken
 9 - 12 maanden 7 weken 3 weken


2. gevolgen afschaffing proefperiode m.b.t. scholingsbeding en concurrentiebeding

De wet bepaalde tot nu toe dat een scholingsbeding en concurrentiebeding geen uitwerking kon hebben bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode.

Gezien de afschaffing van de proefperiode diende de wet op dit punt te worden aangepast.

Vanaf 1/1/2014 heeft een scholings- en concurrentiebeding geen uitwerking tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst.

Voor arbeidsovereenkomsten die voor 1/1/2014 afgesloten werden en die een proefperiode bevatten, zal een eventueel scholings- of concurrentiebeding geen uitwerking hebben tijdens de vastgelegde proefperiode.

3. proefperiode nog wel bij uitzendarbeid, tijdelijke arbeid en studentenarbeid

Bij arbeidsovereenkomsten in het kader van uitzendarbeid, tijdelijke arbeid en studentenarbeid blijft een proefperiode bestaan. De lengte van de proefperiode is vastgelegd op 3 werkdagen. Tijdens deze periode kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzegtermijn of -vergoeding.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek