Nieuwe opzegtermijnen vanaf 1/1/2014

Door: Marc Verboom | Op: 13/11/2013

Hoe te berekenen ?


1. je arbeidsovereenkomst dateert vanaf 1/1/2014

1.1 als je ontslagen wordt door de werkgever

De opzegtermijn wordt vanaf 1/1/2014 berekend op basis van de anciënniteit in de onderneming en wordt uitgedrukt in weken. Elke werknemer begint met een opzegtermijn van 2 weken. Per begonnen kwartaal of jaar wordt de opzegtermijn opgetrokken zoals aangegeven in onderstaande tabel.


anciënniteit                             lengte opzegtermijn
0 - 3 maanden                         2 weken                                            
3 - 6 maanden 4 weken
6 - 9 maanden 6 weken
9 - 12 maanden 7 weken
12 - 15 maanden 8 weken
15 - 18 maanden 9 weken
18 - 21 maanden 10 weken
21 - 24 maanden 11 weken
2 - 3 jaar 12 weken
3 - 4 jaar 13 weken
4 - 5 jaar 15 weken
< 5 jaar + weken per begonnen jaar
20 jaar 62 weken
> 20 jaar + 1 week per begonnen jaar1.2 als je zelf ontslag neemt

Ook in dit geval worden nieuwe opzegtermijnen voorzien. Deze komen overeen met de helft van de opzegtermijn die zou moeten nageleefd worden indien het ontslag door de werkgever zou gegeven worden, maar wel met een maximum van 13 weken.

anciënniteit                                     lengte opzegtermijn
0 - 3 maanden 1 week                                         
3 - 6 maanden 2 weken
6 - 12 maanden 3 weken
12 - 18 maanden 4 weken
18 - 24 maanden 5 weken
4 - 5 jaar 6 weken
4 - 5 jaar 7 weken
5 - 6 jaar 9 weken
6 - 7 jaar 10 weken
7 - 8 jaar 12 weken
> 8 jaar 13 weken2. je arbeidsovereenkomst dateert van voor 1/1/2014

2.1 als je ontslagen wordt door de werkgever

Voor de berekening van de opzegtermijn zullen 2 stappen moeten doorlopen worden. De eerste stap betreft de anciënniteit bij de werkgever verworven op 31/12/2013 en de daarmee overeenstemmende opzegtermijn op basis van de vroegere wetgeving (= "vastgeklikte rechten"). De tweede stap betreft de anciënniteit verworven vanaf 1/1/2014 en de daarmee overeenstemmende opzegtermijn op basis van de nieuwe wetgeving vanaf 1/1/2014.

Deel 1 = de "vastgeklikte rechten" = de opzegtermijn opgebouwd op 31/12/2013 op basis van de vroegere wetgeving, zijnde:
  • 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit indien jaarloon < 32.254 euro of
  • 1 maand per begonnen jaar (met een minimum van 3 maanden) indien jaarloon > 32.254 euro. 

Deel 2 = de rechten opgebouwd vanaf 1/1/2014 volgens de nieuwe wetgeving (zie tabel onder 1.1).

De opzegtermijn = deel 1 (in maanden) + deel 2 (in weken).


2.2 als je zelf ontslag neemt


Ook hier gebeurt de berekening in 2 delen: het deel dat wordt vastgeklikt op 31/12/2013 en het deel dat opgebouwd wordt vanaf 1/1/2014 in het nieuwe systeem, maar rekening houdend met bepaalde maxima.

Deel 1 = de "vastgeklikte rechten" = opzegtermijn opgebouwd op 31/12/2013 op basis van de vroegere wetgeving, zijnde:
  • 1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit met een maximum van 3 maanden indien jaarloon < 32.245 euro;
  • 1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit met een maximum van 4,5 maanden indien jaarloon tussen 32.254 en 64.508 euro;
  • 1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit met een maximum van 6 maanden indien jaarloon > 64.508 euro.

Deel 2 = de rechten opgebouwd vanaf 1/1/2014 volgens de nieuwe wetgeving (zie tabel onder 1.2).

Dit tweede deel moet niet berekend worden indien de maxima van deel 1 reeds bereikt zijn én de som van beide delen wordt in elk geval beperkt tot maximaal 13 weken.

Vanaf 1/1/2014 gaat de opzegtermijn in vanaf de maandag volgend op de week waarin de opzeg ter kennis werd gebracht.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek