Sectoronderhandelingen PC 218 lopen vast

Door: Marc Verboom | Op: 31/10/2013

Werkgevers provoceren!!!

Na een aantal onderhandelingsrondes met de werkgevers van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB of PC 218) moeten we vaststellen dat de werkgevers enkel bereid zijn om:
  • de bestaande CAO SWT (brugpensioen) te verlengen;
  • de bestaande afspraken rond opleidingen te verlengen.

Wat betreft het tijdskrediet wensen de werkgevers:
  • terug te komen op bestaande afspraken door de aanvullende sectorale premie voor de bedienden van 55 jaar die 1/5de vermindering van de arbeidsprestaties nemen in het kader van het tijdskrediet de leeftijd te willen optrekken van 55 naar 57 jaar;
  • niet in te gaan op de wettelijk geboden mogelijkheden om invulling te geven aan een verruimd recht op tijdskrediet:
    • 1/5de tijdskrediet vanaf 50 jaar mits een loopbaan van ten minste 28 jaar;
    • het openen van het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet mét motief.

Bovendien wensen zij de "grote flexibiliteit" mogelijk te maken.
Sedert 1 oktober 2013  bestaat immers wettelijk de mogelijkheid om in de sector een gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis in te voeren. Dit betekent periodes waarin meer zal moeten gewerkt worden dan de gebruikelijke 38u per week en periodes waarin minder zal moeten gewerkt worden. Louter op vraag (bevel) van de werkgever en enkel rekening houdend met de belangen van de onderneming. In de periodes met een langere arbeidsduur zullen 143 overuren kunnen gepresteerd worden zonder dat deze aanleiding zouden geven tot een toeslag en/of inhaalrust. Indien dit ingevoerd wordt op sectoraal vlak impliceert dit dat deze mogelijkheid in alle bedrijven van de sector wordt geopend zonder verder overleg in de ondernemingen. Waren er de laatste weken geen  werkgevers die stelden dat er grenzen zijn aan de flexibiliteit op vraag van de werkgever? Dat men omzichtiger moet omspringen met de werknemers en ze niet te allen prijzen moet uitpersen als citroenen? 

De BBTK zal samen met LBC-NVK het verzoeningsbureau van het PC 218 samenroepen.
Indien de werkgevers tot geen andere inzichten komen, zal een actie- en stakingsaanzegging volgen.
Samen met onze militanten beraden we ons nu al over te voeren acties.

De sector ANPCB of PC 218 stelt meer dan 400.000 bedienden te werk (of 1/3 van alle bedienden in de privé-sector) en kent zeer uiteenlopende subsectoren zoals: groothandel, IT, telecommunicatie, callcenters, uitgeverijen, touroperators en reisbureaus, consultancybedrijven, interimkantoren, reclame- en selectiebureaus, drukkerijen, bouwnijverheid, glas- en cementnijverheid, ...


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek