Tussenkomst vervoerskosten logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 04/02/2003

Ingevolge de verhoging van de treintarieven op 1 februari 2003 stijgt de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten

Op 1 februari 2003 heeft de NMBS de tarieven voor treinkaarten verhoogd. De tariefverhoging bedraagt gemiddeld 2,5%.

Deze prijsaanpassingen hebben een verhoging van de werkgeversbijdrage in de verschillende soorten treinkaarten tot gevolg. Het percentage van de werkgeversbijdrage blijft hetzelfde als voorheen (gemiddeld 60%) en schommelt tussen 56% (korte afstand) en 64,9% (afstand vanaf 146 km).

Deze verhoging heeft ook tot gevolg dat de tussenkomst van de werkgever bij het gebruik van andere openbare vervoermiddelen (tram en bus) verhoogt.

Aangezien in de sector logitiek (PC 226) de werkgever ook dient tussen te komen in de verplaatsingskosten van het woon-werkverkeer met een privé-voertuig (over een afstand van ten minste 1 km) verhoogt ook hier de werkgeverstussenkomst.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek