Vakantiewetgeving

Door: Marc Verboom | Op: 10/10/2013

Uitbreiding gelijkgestelde dagen

Voor het bepalen van het aantal wettelijke vakantiedagen en voor de berekening van het vakantiegeld wordt rekening gehouden met de effectieve prestaties in het jaar voordien. Daarnaast wordt een aantal niet-gepresteerde dagen of bepaalde afwezigheden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Deze gelijkgestelde dagen of periodes zijn limitatief opgesomd in de vakantiewetgeving (dagen afwezigheid wegens ziekte, ongeval en arbeidsongeval, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof, ...).

Aan deze lijst voegt het KB van 30 augustus 2013 (BS 17/9/2013) de volgende gelijkstellingen toe:
  • dagen economische werkloosheid voor bedienden (retro-actief vanaf 1/1/2012);
  • dagen aanvullende of "Europese" vakantie (retro-actief vanaf 1/4/2012);
  • borstvoedingspauzes (retro-actief vanaf 1/1/2013).

Voor een bediende wordt de periode van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen in 2012 vooralsnog (met terugwerkende kracht) gelijkgesteld met effectieve prestaties. De dagen of periode van economische werkloosheid in 2012 geven dus recht op vakantiedagen en vakantiegeld in 2013. Uiteraard geldt deze gelijkstelling ook verder in de toekomst.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek