Syndicale Premie 2013 Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen (PC 319.01)

Door: Luk Stuer | Op: 30/09/2013

Tussen 1 oktober en 31 december 2013 wordt de syndicale premie 2013 uitbetaald aan de werknemers van de Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen.

De werkgevers die thuishoren onder de Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen moeten samen met de loonstrook van de maand september het (dit jaar) grijze attest tot het bekomen van de syndicale premie aan de werknemers overhandigen.

De syndicale premie 2013 bedraagt :

  • 37,18 euro indien men een voltijdse lidmaatschapsbijdrage betaalt;
  • 18,59 euro indien men een halftijdse lidmaatschapsbijdrage betaalt.

 Om recht te hebben op de premie moet je van VOOR 1 oktober 2012 lid zijn van BBTK en arbeidsprestaties hebben geleverd in het refertejaar in een Opvoedings- en Huisvestingsinstelling die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap.

Bezorg zo snel mogelijk het volledig ingevulde en ondertekende attest aan je BBTK-afgevaardigde, of breng het rechtsteeks binnen bij BBTK - H. Consciencestraat 33 - 2800 Mechelen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek