Concurrentiepact

Door: Marc Verboom | Op: 17/09/2013

Vlaamse regering moet huiswerk overdoen

De voorstellen van de Vlaamse regering voor een "concurrentiepact" zijn voor het Vlaams ABVV onvoldoende op werk gericht en teveel een cadeaupolitiek aan de bedrijven.

Vlaams minister-president Kris Peeters zit met de 2 andere gewestregeringen en de federale regering momenteel samen voor een competiviteits- en tewerkstellingspact. Peeters hoopt dat zijn voorstellen "zowel werknemers als werkgevers" kunnen bekoren.

Het Vlaams ABVV is alvast zeer teleurgesteld in de voorstellen van de Vlaamse regering. Peeters papegaait gewoon de werkgeverseis na. We vinden in zijn voorstellen weinig of niks terug over de creatie van werk, over vorming of opleiding van werknemers. Dit is puur een doorslagje van de werkgeverseisen. Er is hierover niet eens overleg geweest. Hoe kan Peeters dan over een pact spreken als hij niet eens de werknemersorganisaties wil horen?

De voorstellen van de Vlaamse regering zijn "een cadeaupolitiek aan de bedrijven. Minder sociale lasten, minder bedrijfsvoorheffing, minder onroerende voorheffing, meer premies, meer waarborgen, ... Elke bijdrage van het bedrijfsleven wordt kennelijk als een soort pestbelasting beschouwd die zo snel mogelijk moet verdwijnen.

Het Planbureau becijferde dat het verlies aan marktaandelen voor een derde te wijten is aan kostenproblemen en voor twee derde aan ons productengamma, aan een tekort aan opleidingen, aan een gebrek aan innovatie. De beleidsmaatregelen zouden volgens het Vlaams ABVV op zijn minst hiermee in verhouding moeten staan. En dus moet twee derde worden ingezet op innovatie en industrieel beleid. Voor zo ver er ruimte is voor nieuwe lastenverlagingen moeten die selectief gericht zijn op laaggeschoolden, omdat zij momenteel het moeilijkst aan de bak geraken. En die subsidie moeten bedrijven investeren in vorming van die laaggeschoolde werknemers.

Het Vlaams ABVV vraagt de Vlaamse regering dringend werk te maken van de 12.000 beloofde werkervaringsplaatsen voor kortgeschoolde werklozen. Hiervan staan er tot nu toe slechts 6.000 in de steigers.

De economie klimt langzaam uit het dal, maar de werkloosheid blijft hoge toppen scheren. Zoals Europees Commissievoorzitter Barroso het recentelijk uitdrukte: "De werkloosheid is economisch niet duurzaam, politiek onhoudbaar en sociaal onaanvaardbaar". Die boodschap vinden we niet terug in de beleidsvoorstellen van de Vlaamse regering.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek