Betaalde feestdagen in 2014

Door: Marc Verboom | Op: 08/09/2013

Voor 15 december 2013 moeten de vervangingsdagen voor feestdagen die in 2014 samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2014 op volgende data:

  • woensdag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 21 april: Paasmaandag
  • donderdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 29 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 9 juni: Pinstermaandag
  • maandag 21 juli: nationale feestdag
  • vrijdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • zaterdag 1 november: Allerheiligen
  • dinsdag 11 november: Wapenstilstand
  • donderdag 25 december: Kerstmis

Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2014 is dit enkel het geval voor zaterdag 1 november (te vervangen door maandag 3 november).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Dit gebeurt met unanimiteit in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2013 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement worden toegevoegd waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdag of de toekenning van de individuele compensatiedag vermeld staat.

 

 

 

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek